Strona główna O projekcie Rekrutacja Zajęcia Kontakt

 


zaprasza Państwa na wzięcie udziału w projekcie:
50 i więcej powodów dla których warto obsługiwać komputer.
Szkolenia "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych" dla pracowników po 50 roku życia.

Na tej stronie mogą Państwo znaleźć harmonogramy zajęć dla poszczególnych grup, dokumenty zgłoszeniowe, oraz inne, ważne informacje.
 

Informacje podsumowujące.

Projekt "50 i więcej powodów dla których warto obsługiwać komputer.Szkolenia "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych" dla pracowników po 50 roku życia." zakładał uczestnictwo 36 osób pracujących, w tym 24 kobiety.
Projekt, który trwał od 1.09.2010 r. do 31.05.2011 r. stworzył możliwość osobom, które ukończyły 50 lat nabycia kwalifikacji
w  zakresie obsługi komputera lub ich podniesienia.
Obsługa komputera w dzisiejszych czasach jest niezbędna na każdym stanowisku pracy, dlatego projekt  "50 i więcej powodów, dla których warto obsługiwać komputer. Szkolenie "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"dla pracowników po 50 roku życia" zakończył się pełnym sukcesem i czynnik ten spowodował, że wszystkie zakładane wskaźniki  tj. zakładana ilość osób, które ukończą szkolenie, zakładana ilość osób, które podniosą swoje kwalifikacje - zostały przekroczone.
Osoby, które otrzymały certyfikaty ECDL dające komputerowe uprawnienia europejskie odzyskały poczucie własnej wartości i przydatności zawodowej.

TUTAJ znajduje się artykuł stanowiący podsumowanie projektu (plik w formacie PDF)

 

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia trenera w projekcie " Strefa 50 plus "(kod PCV80530000-8)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA –(Lider) oraz Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „Od-Nowa” – (Partner) w związku rozpoczęciem realizacji  projektu „Strefa 50 plus”,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, realizowanego w powiecie kętrzyńskim, w okresie od 06.06.2012 roku do 31.07.2012,  składa zapytanie ofertowe dotyczące  zatrudnienia  trenera Sprzedawca-Magazynier
Kryteria obligatoryjne:
 - wykształcenie średnie/wyższe

- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu podobnych szkoleń;
- merytoryczna oraz praktyczna wiedza w prowadzonym  zakresie,                                                 - komunikatywność,                                                                                                                         

Kryteria pożądane:

-znajomość obsługi komputera

-znajomość programów sprzedażowo-magazynowych

- wysokie umiejętności interpersonalne

- dobra organizacja pracy własnej;

- zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.

Osoby zainteresowane prosimy przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres 50plus@via.org.pl   wraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. w terminie do 30.05.2012r

Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

Ostateczny wybór wykonawcy nastąpi na podstawie procedury zasady konkurencyjności

Dodano 2012-05-16

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia trenera w projekcie " Strefa 50 plus "(kod PCV80530000-8)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA –(Lider) oraz Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „Od-Nowa” – (Partner) w związku rozpoczęciem realizacji  projektu „Strefa 50 plus”,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, realizowanego w powiecie kętrzyńskim, w okresie od 06.06.2012 roku do 31.07.2012,  składa zapytanie ofertowe dotyczące  zatrudnienia  trenera Telemarketer- Sprzedawca
Kryteria obligatoryjne:
 - wykształcenie średnie/wyższe

- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu podobnych szkoleń;
- merytoryczna oraz praktyczna wiedza w prowadzonym  zakresie,                                                 - komunikatywność,                                                                                                                         

Kryteria pożądane:

-znajomość obsługi komputera

-znajomość programów sprzedażowych

- wysokie umiejętności interpersonalne

- dobra organizacja pracy własnej;

- zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.

Osoby zainteresowane prosimy przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres 50plus@via.org.pl   wraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. w terminie do 30.05.2012r

Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

Ostateczny wybór wykonawcy nastąpi na podstawie procedury zasady konkurencyjności

Dodano 2012-05-16

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową CPV 55.32.10.00

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA – (Lider) oraz Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „Od-Nowa” – (Partner) w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Strefa 50 plus”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, składa zapytanie ofertowe na usługę cateringową, realizowaną w powiecie kętrzyńskim wraz z dowozem pod wskazany adres, na:

·         1065 zestawów obiadowych na ciepło wraz z pojemnikami lub z zastawą przeznaczoną do serwowania posiłków,

·         1065 zestawów napojów (woda mineralna niegazowana - 1litr, herbata - 0,5 litra, kawa - 0,5 litra) dostępne w sposób ciągły w godzinach szkolenia wraz z pojemnikami lub zastawą przeznaczoną do serwowania napojów.

Usługa będzie realizowana od 06.06.2012 roku do 31.07.2012 roku.

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1.     Kryterium wyboru będzie:

o  doświadczenie w realizacji

o  kompleksowość oferty  

o  cena

2.      Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.

3.      Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czy wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:

Oferty należy przesłać do 30.05.2012 rokuza pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub faksem na numer 022 635 55 76

Dodano 2012-05-16

ZAPYTANIE OFERTOWE na sale szkoleniowe CPV 70.22.00.00-9

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA – (Lider) oraz Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „Od-Nowa” – (Partner) w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Strefa 50 plus”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, składa zapytanie ofertowe na wynajem sal wykładowych i komputerowych z dostępem do Internetu dla 2 grup szkoleniowych (15 osobowych) na szkolenia zawodowe  w powiecie kętrzyńskim w okresie od 06.06.2012 roku do 31.07.2012 roku.  

Łączna ilość godzin wynajmu 560, w tym:

1.Sale wykładowe 320  h

2.Sale komputerowe 240  h

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1.     Kryterium wyboru będzie:

o  cena,

o   kompleksowość oferty,  

o  dogodne położenie (dostęp do miejsc parkingowych).

2.      Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.

3.      Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:

Oferty należy przesłać do 30.05.2012roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub faksem na numer 022 635 55 76

Dodano 2012-05-16

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki