Nowy projekt „Młodzi z zawodowym POWEREM”

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w okresie od: 2018-01-01 do: 2018-10-31 roku, realizuje projekt „Młodzi z zawodowym POWEREM” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa: 1. Osoby młode na rynku pracy,Działanie:1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe. Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

  Powrót do aktualności