Informacja o przedłużeniu terminu weryfikacji podstawowej listy rankingowej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej.

Szanowni Państwo,

informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wystosował pismo do Fundacji VIA, iż przedłużeniu uległ termin weryfikacji podstawowej listy rankingowej wraz z uzasadnieniem przyznania / odmowy przyznania dotacji poszczególnym Uczestnikom do dnia 19.03.2018 roku w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020.

Informacja dotyczy drugiej tury naboru.
O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

  Powrót do aktualności