Informacja

Szanowni Państwo,

Podstawowa lista rankingowa osób, których wnioski o otrzymanie dotacji zostały rekomendowane do uzyskania dofinansowania

L.p. Numer wniosku
o przyznanie dotacji
Liczba uzyskanych punktów Uwagi
1 24/INZ 100 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
2 13/INZ 99,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
3 28/INZ 99 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
4 22/INZ 98,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
5 32/INZ 98 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
6 17/INZ 97,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
7 14/INZ 97,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
8 02/INZ 96,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
9 29/INZ 96,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
10 16/INZ 96 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
11 12/INZ 95,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
12 09/INZ 95 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
13 11/INZ 95 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
14 30/INZ 95 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
15 03/INZ 94,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
16 07/INZ 94,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
17 05/INZ 94 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
18 25/INZ 92 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
19 31/INZ 91,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
20 04/INZ 91 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
21 26/INZ 91 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
22 23/INZ 91 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
23 33/INZ 90,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
24 06/INZ 90 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15%
25 19/INZ 84 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15%
26 27/INZ 81 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15%
27 10/INZ 79,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15%

Lista wniosków, które nie są rekomendowane do dofinansowania:

L.p. Numer wniosku
o przyznanie dotacji
Liczba uzyskanych punktów Uwagi
1 15/INZ 75 Wniosek nie rekomendowany do uzyskania dofinansowania
  Powrót do aktualności