Informacja – podstawowa lista rankingowa osób, których wnioski zostały rekomendowane do uzyskania dofinansowania

Logo projektu

Projekt „Własna firma – moja droga do integracji zawodowej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet: 7. Konkurencyjny rynek pracy
Działanie: 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej

 
Szanowni Państwo,

informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w  dniu wczorajszym zatwierdził podstawową listę rankingową wniosków o przyznanie dotacji.  Fundacja na rzecz  integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA wyśle do wszystkich Uczestników z poniższej listy informację o wynikach oceny oraz terminie i  załącznikach niezbędnych do podpisania umowy.

Podstawowa lista rankingowa osób, których wnioski zostały rekomendowane do uzyskania dofinansowania

Lp Numer wniosku o przyznanie dotacji Liczba uzyskanych punktów Uwagi
1 63/INZ 99 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
2 39/INZ 98,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
3 42/INZ 97 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
4 34/INZ 93,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
5 73/INZ 93,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
6 40/INZ 93 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
7 55/INZ 93 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
8 67/INZ 93 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
9 72/INZ 93 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
10 65/INZ 92,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
11 38/INZ 92,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
12 60/INZ 92 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
13 62/INZ 91 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
14 75/INZ 89 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
15 45/INZ 89 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
16 46/INZ 88,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
17 51INZ 88 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
18 41/INZ 88 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
19 37/INZ 88 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
20 44/INZ 88 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
21 59/INZ 87,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
22 71/INZ 86,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 85%
23 74/INZ 86 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 85%
24 48/INZ 85,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15%
25 66/INZ 84 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15%
26 35/INZ 81 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15%
27 64/INZ 69 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15%

 

Lista wniosków, które  są na liście rezerwowej:

Lp Numer wniosku o przyznanie dotacji Liczba uzyskanych punktów Uwagi
1 49/INZ 65 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania – lista rezerwowa

 

Rezygnacje z udziału w projekcie (numery formularzy):

  1. 47/INZ
  2. 43/INZ
  Powrót do aktualności