Zatwierdzenie ostatecznej listy rankingowej dla II tury

Szanowni Państwo,

informujemy, że ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji dla II naboru została zatwierdzona.

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji w ramach projektu „Własna firma – moja droga do integracji zawodowej”:

Lp Numer wniosku o przyznanie dotacji Liczba uzyskanych punktów Uwagi
1 63/INZ 99 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
2 39/INZ 98,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
3 42/INZ 97 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
4 34/INZ 93,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
5 73/INZ 93,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
6 40/INZ 93 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
7 55/INZ 93 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
8 67/INZ 93 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
9 72/INZ 93 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
10 65/INZ 92,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
11 38/INZ 92,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
12 60/INZ 92 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
13 62/INZ 91 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
14 75/INZ 89 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
15 45/INZ 89 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
16 46/INZ 88,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
17 51INZ 88 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
18 41/INZ 88 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
19 37/INZ 88 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
20 44/INZ 88 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
21 59/INZ 87,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
22 71/INZ 86,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 85%
23 74/INZ 86 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 85%
24 48/INZ 85,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15%
25 64/INZ 84,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15%
26 66/INZ 84 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15%
27 35/INZ 81 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15%
28 49/INZ 65 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania – wypłata dotacji nastąpi z uwagi na rezygnację Uczestników i powstałe w związku z tym oszczędności

 

Rezygnacje z udziału w projekcie (numery formularzy):

  1. 47/INZ
  2. 43/INZ
  Powrót do aktualności