Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3/OP/DORSZKOL/10/2018

w ramach projektu pt. „Własna firma-moja droga do integracji zawodowej” RPOP.07.03.00-16-0019/16

 

Beneficjent i Partner zapraszają do złożenia oferty na wykonanie zamówienia składającego się z dwóch części:

  1. Część A Zamówienie – usługa szkoleniowa z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej  – szkoleń specjalistycznych w ramach wsparcia pomostowego
  2. Część B Zamówienie – usługa doradztwa indywidualnego w ramach wsparcia pomostowego z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej

 

Całe zapytanie z załącznikami do pobrania poniżej:
ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3 i 4
 

  Powrót do aktualności