Nowy projekt „Zmień swoją sytuację zawodową na lepsze” →

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w okresie 01.11.2019 r. – 30.09.2020 r. realizuje projekt „Zmień swoją sytuację zawodową na lepsze” w ramach Osi priorytetowej VIII. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie: 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

 

Więcej informacji o projekcie TUTAJ

 

 

  Powrót do aktualności