Nowy projekt „Wejdź z POWEREM na rynek pracy”

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w partnerstwie z Fundacją na rzecz poprawy jakości życia Od-Nowa w okresie 01.04.2020 r. – 31.05.2021 r. realizuje projekt

„Wejdź z POWEREM na rynek pracy”

w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne TUTAJ

  Powrót do aktualności