Władze fundacji

Rada Fundacji:

– Barbara Ryszawa
– Henryk Ferenc
– Zygmunt Milewski

Zarząd Fundacji:

Prezes zarządu:

– Zbigniew Chrzanowski

Członek zarządu:

– Agnieszka Krasna-Duda