Władze fundacji

Rada Fundacji:

– Aldona Zaborowska
– Aldona Klonowska
– Krzysztof Chrzanowski

Zarząd Fundacji:

Prezes zarządu:

– Zbigniew Chrzanowski

Członek zarządu:

– Anna Chrzanowska