Władze fundacji

Rada Fundacji:

– Aldona Klonowska
– Małgorzata Laskowska
– Ewa Patocka

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu:

– Zbigniew Chrzanowski

Członek Zarządu:

– Tomasz Laskowski

Prokurent:

– Anna Chrzanowska