Szkolenia

FUNDACJA NA RZECZ INTEGRACJI ZAWODOWEJ, SPOŁECZNEJ ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI VIA jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr 2.20/00005/2012.

Fundacja realizuje szkolenia m.in. z zakresu:
– prac biurowych
– grafiki komputerowej
– opieki nad osobami zależnymi
– odnowy biologicznej
– szkoleń komputerowych
– prac gospodarczych
– gastronomii
– sprzedaży
– poruszania się po rynku pracy

W zależności od indywidualnych potrzeb szkoleniowych Fundacja realizuje szkolenia o tematyce dostosowane do wymagań Uczestnika lub Zleceniodawcy szkolenia.
Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską posiadającą wykształcenie kierunkowe oraz stale podnoszącą kwalifikacje i śledzącą najnowsze trendy i wymagania rynkowe.
Wszystkie szkolenia poprzedzone są diagnozą potrzeb szkoleniowych oraz samooceną wiedzy Uczestników, a po zakończeniu poddawane są ewaluacji w celu optymalizacji procesu kształcenia i podniesienia jakości usług edukacyjnych

Każde ze szkoleń realizowanych przez Fundację zawiera program dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestnika, w którym zawarte są cele i efekty kształcenia (wzór programu nauczania w załączniku poniżej)
PROGRAM NAUCZANIA (dokument Word DOC)