Ważna informacja! Nasza strona podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych
o_fundacji
projekty_efs
inne_proj
statut
wladze
zrealizowane


KONTAKT

Siedziba:
ul. Hallera 10
15-814 BIAŁYSTOK

Oddział:
ul. Długa 44/50 lok. 205
00-241 Warszawa
tel. (22) 635-55-95
tel. (22) 635-55-62
fax. (22) 635-55-76
e-mail:
fundacja@via.org.pl
zarzad@via.org.pl
NIP: 5252331354
REGON: 140124110
KRS: 0000233696

Nr konta bankowego:
06 9226 0005 0002
5696 2000 0010
   
  Skazani ... na sukces na rynku pracy. Aktywizacja zawodowa osób opuszczających zakłady karne. II edycja

Projekt realizowany w okresie 01.06.2010 - 31.05.2011 r. był skierowany do 90 mężczyzn z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zamieszkałych w województwie mazowieckim, którzy opuścili zakłady karne wskutek zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności i pozostają bez pracy.

Celem projektu było umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji kluczowych, wzrost aktywności zawodowej oraz wzmocnienie psychologiczne i rozwój osobowościowy mężczyzn opuszczających zakłady karne.

W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w następujących zajęciach:

• Konsultacje z doradcą zawodowym - część I (4 godziny)
• warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (30 godzin)
• trening umiejętności ogólnych
W tym trening z zakresu kompetencji
- międzyprzedmiotowych
- przekrojowych
- systemowo-informacyjnych
- komputerowych (w postaci szkolenia ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)
• szkolenie zawodowe dobrane do indywidualnych potrzeb (średnio 180 godzin)
• konsultacje z doradcą zawodowym - część II (6 godzin)

Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach przed- lub popołudniowych (w zależności
od preferencji uczestników), w siedzibie fundacji VIA, przy ul. Długiej 44/50, 00-241 Warszawa, oraz w fundacji "Sławek",
Al. Solidarności 17 w Warszawie, a także w wybranych firmach szkoleniowych.

Uczestnikom szkolenia mieli zapewnione:
- materiały dydaktyczne i pomocnicze
- refundację kosztów dojazdu
- wyżywienie
- stypendium
- ubezpieczenie NWW

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymali listy referencyjne z opisem kwalifikacji zawodowo-społecznych.

STRONA PROJEKTU
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powrót do listy projektów (RETURN to list of projects)

 
 
©Fundacja VIA 2010-2017