Ważna informacja! Nasza strona podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych
o_fundacji
projekty_efs
inne_proj
statut
wladze
zrealizowane


KONTAKT

Siedziba:
ul. Hallera 10
15-814 BIAŁYSTOK

Oddział:
ul. Długa 44/50 lok. 205
00-241 Warszawa
tel. (22) 635-55-95
tel. (22) 635-55-62
fax. (22) 635-55-76
e-mail:
fundacja@via.org.pl
zarzad@via.org.pl
NIP: 5252331354
REGON: 140124110
KRS: 0000233696

Nr konta bankowego:
06 9226 0005 0002
5696 2000 0010
   
  Wyrównać Szanse Osób Niepełnosprawnych w Województwie Warmińsko-Mazurskim

Projekt trwał od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
Był skierowany do osób niepełnosprawnych, spełniających następujące kryteria:
-osoby w wieku produkcyjnym, nie pozostające w zatrudnieniu
-posiadające niskie kwalifikacje zawodowe
-niski poziom umiejętności kluczowych

Głównym celem projektu było podniesienie zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia osób niepełnosprawnych i ich aktywizacja społeczna poprzez wzrost poziomu kompetencji, aktywności oraz pomoc psychologiczną i rozwój osobowości.

Program projektu „Wyrównać Szanse Osób Niepełnosprawnych w Województwie Warmińsko-Mazurskim” :
-trening umiejętności ogólnych – 90h
-warsztaty aktywności  zawodowej – 60h
-indywidualne doradztwo zawodowe – 8h/osobę
-szkolenia zawodowe – dostosowane do indywidualnych potrzeb
-wsparcie psychologiczne: grupowe 32h, indywidualne 4h/osobę
-doradztwo grupowe na temat praw i uprawnień osób niepełnosprawnych – 30 h

Uczestnikom szkolenia zapewniono:
- materiały szkoleniowe i dydaktyczne
- zwrot kosztów dojazdu (do 30zł /dzień)
- wyżywienie
- ubezpieczenie NWW
- dodatek szkoleniowy do szkoleń zawodowych - 4/h (brutto)
- list referencyjny

Każda edycja projektu trwała 3 miesiące

STRONA PROJEKTU
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powrót do listy projektów (RETURN to list of projects)

 
 
©Fundacja VIA 2010-2017