Ważna informacja! Nasza strona podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych
o_fundacji
projekty_efs
inne_proj
statut
wladze
zrealizowane


KONTAKT

Siedziba:
ul. Hallera 10
15-814 BIAŁYSTOK

Oddział:
ul. Długa 44/50 lok. 205
00-241 Warszawa
tel. (22) 635-55-95
tel. (22) 635-55-62
fax. (22) 635-55-76
e-mail:
fundacja@via.org.pl
zarzad@via.org.pl
NIP: 5252331354
REGON: 140124110
KRS: 0000233696

Nr konta bankowego:
06 9226 0005 0002
5696 2000 0010
   
  Skazani ... na sukces na rynku pracy. Edycja podlaska

Projekt skierowany był do 60 mężczyzn z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zamieszkałych w województwie podlaskim, którzy opuścili zakłady karne wskutek zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności i pozostają bez pracy.

Celem projektu realizowanego w okresie od 01.08.2010 r. do 31.07.2011 r. było umożliwienie zdobycia kwalifikacji zaowodowych oraz kompetencji kluczowych, wzrost aktywności zawodowej oraz wzmocnienie psychologiczne i rozwój osobowościowy mężczyzn opuszczających zakłady karne.

W ramach projektu uczestnicy brali udział w następujących zajęciach:

    * konsultacje z doradcą zawodowym - część I (6 godziny)
    * warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (40 godzin)
    * trening umiejętności ogólnych (180 godzin)
      W tym trening z zakresu kompetencji
      - międzyprzedmiotowych,
      - przekrojowych
      - systemowo-informacyjnych
      - komputerowych (w postaci szkolenia ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)
    * szkolenie zawodowe dobrane do indywidualnych potrzeb (średnio 180 godzin)
    * konsultacje z doradcą zawodowym - część II (10 godzin)

Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku, w godzinach przed- lub popołudniowych (w zależności od preferencji uczestników), w Białymstoku.

W ramach projektu uczestnicy mieli zapewnione:

    * materiały dydaktyczne i pomocnicze
    * refundację kosztów dojazdu
    * wyżywienie
    * stypendium
    * ubezpieczenie NWW

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymali listy referencyjne z opisem kwalifikacji zawodowo-społecznych.
 

STRONA PROJEKTU
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powrót do listy projektów (RETURN to list of projects)

 
 
©Fundacja VIA 2010-2017