Ważna informacja! Nasza strona podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych
o_fundacji
projekty_efs
inne_proj
statut
wladze
zrealizowane


KONTAKT

Siedziba:
ul. Hallera 10
15-814 BIAŁYSTOK

Oddział:
ul. Długa 44/50 lok. 205
00-241 Warszawa
tel. (22) 635-55-95
tel. (22) 635-55-62
fax. (22) 635-55-76
e-mail:
fundacja@via.org.pl
zarzad@via.org.pl
NIP: 5252331354
REGON: 140124110
KRS: 0000233696

Nr konta bankowego:
06 9226 0005 0002
5696 2000 0010
   
  Nowe perspektywy dla rolników

Projekt „Nowe perspektywy dla rolników” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie był realizowany w okresie od 01.02.2012 r. do 28.02.2013 r.

Beneficjentami tego projektu było 150 rolników, deklarujących odejście z rolnictwa, zamieszkałych (zameldowanych)  w powiecie: bartoszyckim, braniewskim, kętrzyńskim, lidzbarskim oraz szczycieńskim, posiadających wykształcenie co najwyżej średnie.

Głównym celem projektu było nabycie kwalifikacji zawodowych zgodnych z wymogami rynku pracy, podniesienie poziomu kompetencji społeczno-zawodowych.

ŚCIEŻKA UCZESTNICTWA: (10 grup 15 osobowych)
 1. indywidualne doradztwo zawodowe - 5 godz.

2. szkolenia zawodowe
    - Pracownik ochrony osób i mienia - 220 godz.
    - Sprzedawca, telemarketer - 220 godz.
    - Sprzedawca, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat.B - 220 godz.
    - Operator koparko-ładowarki i spycharki - 360 godz.
    - Opiekun dzieci, osób starszych i osób niepełnosprawnych - 200 godz.

3. warsztaty kompetencji ogólnych - 130 godz.
    - szkolenie z zakresu ECDL START - 70 godz.
    - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - 30 godz.
    - trening umiejętności psychospołecznych - 30 godz.

 

STRONA PROJEKTU
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI
 

Powrót do listy projektów (RETURN to list of projects)

 
 
©Fundacja VIA 2010-2017