Ważna informacja! Nasza strona podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych
o_fundacji
projekty_efs
inne_proj
statut
wladze
zrealizowane


KONTAKT

Siedziba:
ul. Hallera 10
15-814 BIAŁYSTOK

Oddział:
ul. Długa 44/50 lok. 205
00-241 Warszawa
tel. (22) 635-55-95
tel. (22) 635-55-62
fax. (22) 635-55-76
e-mail:
fundacja@via.org.pl
zarzad@via.org.pl
NIP: 5252331354
REGON: 140124110
KRS: 0000233696

Nr konta bankowego:
06 9226 0005 0002
5696 2000 0010
   
  Nowe perspektywy

Projekt realizowany w ramach Poddziałania  8.1.2  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres działania projektu: 01.02.2012 r. – 31.10.2012 r

Projekt był adresowany do 135 rolników ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, deklarujących odejście z rolnictwa, posiadających wykształcenie co najwyżej średnie. Projekt przeznaczony dla osób zamieszkałych (zameldowanych) w powiatach: białostockim, sokólskim oraz augustowskim.


ŚCIEŻKA UCZESTNICTWA: (9 grup 15 osobowych)
1. indywidualne doradztwo zawodowe - 4 godz.

2. szkolenia zawodowe
    powiat białostocki
    - Podstawy księgowości małych podmiotów gospodarczych z elementami kadr i płac – 200 godz.
    - Technolog robót wykończeniowych (budownictwo pasywne) – 150 godz.
    - Pracownik recepcji/rejestracji medycznej – 150 godz.

    powiat augustowski
    - Podstawy księgowości małych podmiotów gospodarczych z elementami kadr i płac – 200 godz.
    - Technolog robót wykończeniowych (budownictwo pasywne) – 150 godz.
    - Kucharz małej gastronomii – 150 godz.

    powiat sokólski
    - Technolog robót wykończeniowych (budownictwo pasywne) – 150 godz.
    - Florystyka z decoupage z elementami przedsiębiorczości – 160 godz
    - Operator koparki - 200 godz.

3. Warsztaty kompetencji kluczowych i psychospołecznych - 130 godz.
    - szkolenie z zakresu ECDL START - 70 godz.
    - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - 30 godz.
    - trening umiejętności psychospołecznych - 30 godz.

STRONA PROJEKTU
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI
 

Powrót do listy projektów (RETURN to list of projects)

 
 
©Fundacja VIA 2010-2017