Ważna informacja! Nasza strona podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych
o_fundacji
projekty_efs
inne_proj
statut
wladze
zrealizowane


KONTAKT

Siedziba:
ul. Hallera 10
15-814 BIAŁYSTOK

Oddział:
ul. Długa 44/50 lok. 205
00-241 Warszawa
tel. (22) 635-55-95
tel. (22) 635-55-62
fax. (22) 635-55-76
e-mail:
fundacja@via.org.pl
zarzad@via.org.pl
NIP: 5252331354
REGON: 140124110
KRS: 0000233696

Nr konta bankowego:
06 9226 0005 0002
5696 2000 0010
   
  Strefa 50 plus

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu: 01.03.2012 - 31.08.2012 r.

Beneficjentami tego projektu było 60 osób (30 kobiet i 30 męźczyzn) bez zatrudnienia (40 bezrobotnych i 20 nieaktywnych zawodowo), z wykształceniem co najwyżej średnim oraz nie posiadających kwalifikacji zawodowych lub zdezaktualizowane umiejętności. zamieszkałych w powiecie bartoszyckim i kętrzyńskim.

PLAN UCZESTNICTWA: (4 grupy po 15 osób)

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe - 8 godz

 2. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - 90 godz/grupa

 3. Szkolenia zawodowe:
     Telemarketer-sprzedawca - 300 godz.
     Sprzedawca-magazynier - 320 godz.
     Kucharz małej gastronomii-cukiernik - 300 godz.
     Pracownik ochrony mienia-magazynier - 320 godz.

 

STRONA PROJEKTU
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI
 

Powrót do listy projektów (RETURN to list of projects)

 
 
©Fundacja VIA 2010-2017