Ważna informacja! Nasza strona podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych
o_fundacji
projekty_efs
inne_proj
statut
wladze
zrealizowane


KONTAKT

Siedziba:
ul. Hallera 10
15-814 BIAŁYSTOK

Oddział:
ul. Długa 44/50 lok. 205
00-241 Warszawa
tel. (22) 635-55-95
tel. (22) 635-55-62
fax. (22) 635-55-76
e-mail:
fundacja@via.org.pl
zarzad@via.org.pl
NIP: 5252331354
REGON: 140124110
KRS: 0000233696

Nr konta bankowego:
06 9226 0005 0002
5696 2000 0010
   
  Nie masz renty - i co dalej?

Projekt współfinansowany był  ze środków PFRON.

Projekt był skierowany do osób posiadających stopień niepełnosprawności, którzy utracili prawo do renty w ostatnich 2 latach.
Projekt miał charakter pilotażowy i objął 15 osób posiadających miejsce zamieszkania na terenie województwa mazowieckiego.

Działania obejmowały:
•     moduł informacyjny w wymiarze 25 godzin, mający na celu zapoznanie uczestników z uprawnieniami, przywilejami przysługującymi osobom niepełnosprawnym oraz zapoznanie z instytucjami świadczącymi im pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną,
•     moduł - warsztaty aktywizacji zawodowej w wymiarze 50 godzin, mający na celu przygotowanie uczestników do wejścia na rynek pracy
•     moduł - kurs obsługi komputera w wymiarze 75 godzin, mający na celu zapoznanie uczestników ze środowiskiem Windows i pakietem Office wymaganym na większości stanowisk pracy.


Powrót do listy projektów (RETURN to list of projects)

 
 
©Fundacja VIA 2010-2017