Ważna informacja! Nasza strona podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych
o_fundacji
projekty_efs
inne_proj
statut
wladze
zrealizowane


KONTAKT

Siedziba:
ul. Hallera 10
15-814 BIAŁYSTOK

Oddział:
ul. Długa 44/50 lok. 205
00-241 Warszawa
tel. (22) 635-55-95
tel. (22) 635-55-62
fax. (22) 635-55-76
e-mail:
fundacja@via.org.pl
zarzad@via.org.pl
NIP: 5252331354
REGON: 140124110
KRS: 0000233696

Nr konta bankowego:
06 9226 0005 0002
5696 2000 0010
   
  Akcja Aktywizacja

Projekt „Akcja aktywizacja”, w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
był realizowany w okresie: 01.04.2012 r. – 30.09.2012 r.

Beneficjentami tego projektu było 60 osób (40 kobiet i 20 mężczyzn) spełniających warunki jak poniżej:
- bez zatrudnienia (40 bezrobotnych i 20 nieaktywnych zawodowo),
- wykształcenie co najwyżej średnie,
- nie posiadające kwalifikacji zawodowych lub zdezaktualizowane umiejętności,
- zamieszkanie w powiecie braniewskim lub lidzbarskim.
 
ŚCIEŻKA UCZESTNICTWA: (4 grupy 15 osobowe)

Indywidualne poradnictwo zawodowe - 8 godz.
    
Szkolenia zawodowe
 powiat braniewski
  - Pracownik ochrony osób i mienia - Magazynier - 320 godz.
  - Telemarketer, Sprzedawca - 300 godz.
 powiat lidzbarski
  - Pracownik ochrony osób i mienia - Magazynier - 320 godz.
  - Telemarketer, Sprzedawca - 300 godz.
    
Warsztaty kompetencji kluczowych i psychospołecznych - 90 godz.
- szkolenie z zakresu obsługi komputera - 30 godz.
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - 30 godz.
- trening umiejętności psychospołecznych - 30 godz.

 

STRONA PROJEKTU
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI
 

Powrót do listy projektów (RETURN to list of projects)

 
 
©Fundacja VIA 2010-2017