Ważna informacja! Nasza strona podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych
o_fundacji
projekty_efs
inne_proj
statut
wladze
zrealizowane


KONTAKT

Siedziba:
ul. Hallera 10
15-814 BIAŁYSTOK

Oddział:
ul. Długa 44/50 lok. 205
00-241 Warszawa
tel. (22) 635-55-95
tel. (22) 635-55-62
fax. (22) 635-55-76
e-mail:
fundacja@via.org.pl
zarzad@via.org.pl
NIP: 5252331354
REGON: 140124110
KRS: 0000233696

Nr konta bankowego:
06 9226 0005 0002
5696 2000 0010
   
  Nowe kwalifikacje - lepsze perspektywy!

Projekt „Nowe kwalifikacje - lepsze perspektywy!” w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Realizowany w okresie: 01.01.2014 - 31.03.2015 r

Projekt skierowany do 105 osób spełniających warunki jak niżej:
-     zamieszkanie w województwie pomorskim,
-     kobiety i mężczyzni w wieku 18-64 lata,
-     zagrożone zwolnieniem,
-     zwolnieni nie dawniej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do udziału w projekcie, z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców mających jednostkę organizacyjną w województwie pomorskim przechodzących procesy restrukturyzacyjne,
-     brak lub niskie kwalifikacje zawodowe.
 
Ścieżka uczestnictwa w projekcie:
 
1.     Indywidualne poradnictwo zawodowe
2.     Warsztaty grupowe
      —    warsztaty aktywizacji zawodowej - 40 godz.
      —    zajęcia komputerowe - 40 godz.
      —    trening umiejętności miękkich - 40 godz.
2.     Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru):
      —    Spawacz MIG i MAG - 300 godz.
      —    Pracownik obsługi biur z elementami kadr, płac i księgowości - 300 godz.
      —    Pracownik ochrony osób i mienia bez licencji - magazynier - 300 godz.
      —    Opiekunka osoby starszej, osoby niepełnosprawnej. dziecka - 300 godz.
3.     praktyki zawodowe - 3 miesiące
4.     Pośrednictwo pracy,
5.     Indywidualne wsparcie psychologiczne.

STRONA PROJEKTU
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI
 

Powrót do listy projektów (RETURN to list of projects)

 
 
©Fundacja VIA 2010-2017