Ważna informacja! Nasza strona podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych
o_fundacji
projekty_efs
inne_proj
statut
wladze
zrealizowane


KONTAKT

Siedziba:
ul. Hallera 10
15-814 BIAŁYSTOK

Oddział:
ul. Długa 44/50 lok. 205
00-241 Warszawa
tel. (22) 635-55-95
tel. (22) 635-55-62
fax. (22) 635-55-76
e-mail:
fundacja@via.org.pl
zarzad@via.org.pl
NIP: 5252331354
REGON: 140124110
KRS: 0000233696

Nr konta bankowego:
06 9226 0005 0002
5696 2000 0010
   
  Skazani na ... sukces na rynku pracy. III edycja mazowiecka

Projekt był skierowany do 192 osób (24 kobiet i 168 mężczyzn) z wykształceniem nie wyższym niż średnie zamieszkałych w województwie mazowieckim, którzy opuścili zakłady karne wskutek zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności i pozostają bez pracy.

Celem projektu było umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji kluczowych, wzrost aktywności zawodowej  oraz wzmocnienie psychologiczne i rozwój osobowościowy osób  opuszczających zakłady karne.

W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w następujących zajęciach:

   • Konsultacje z doradcą zawodowym (4 godziny)
   • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (40 godzin)
   • szkolenie z zakresu obsługi komputera (40 godzin)
   • szkolenie zawodowe dobrane do indywidualnych potrzeb (średnio 200 godzin)

 

STRONA PROJEKTU
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powrót do listy projektów (RETURN to list of projects)

 
 
©Fundacja VIA 2010-2017