Ważna informacja! Nasza strona podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych
o_fundacji
projekty_efs
inne_proj
statut
wladze
zrealizowane


KONTAKT

Siedziba:
ul. Hallera 10
15-814 BIAŁYSTOK

Oddział:
ul. Długa 44/50 lok. 205
00-241 Warszawa
tel. (22) 635-55-95
tel. (22) 635-55-62
fax. (22) 635-55-76
e-mail:
fundacja@via.org.pl
zarzad@via.org.pl
NIP: 5252331354
REGON: 140124110
KRS: 0000233696

Nr konta bankowego:
06 9226 0005 0002
5696 2000 0010
   
  Dojrzała kariera - aktywizacja bezrobotnych po 50 roku życia

Projekt "Dojrzała kariera – aktywizacja bezrobotnych osób po 50 roku życia." współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Projekt skierowany był do 90 osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatów koneckiego i ostrowieckiego spełniających następujące kryteria:

- wiek powyżej 50 lat,
- wykształcenie maksymalnie średnie,
- niskie i/lub zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe,
- kwalifikacje na które nie ma popytu na rynku pracy,
- brak kwalifikacji zawodowych.

ŚCIEŻKA UCZESTNICTWA:
1. Rekrutacja
2. Szkolenia zawodowe: (jedno z poniższych):
  Elektromonter
  Spawacz metodą MIG i MAG
  Magazynier-sprzedawca
  Ogrodnik - pielęgnacja terenów zielonych
3. Praktyki zawodowe/staże
4. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
 
STRONA PROJEKTU
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powrót do listy projektów (RETURN to list of projects)

 
 
©Fundacja VIA 2010-2017