Ważna informacja! Nasza strona podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych
o_fundacji
projekty_efs
inne_proj
statut
wladze
zrealizowane


KONTAKT

Siedziba:
ul. Hallera 10
15-814 BIAŁYSTOK

Oddział:
ul. Długa 44/50 lok. 205
00-241 Warszawa
tel. (22) 635-55-95
tel. (22) 635-55-62
fax. (22) 635-55-76
e-mail:
fundacja@via.org.pl
zarzad@via.org.pl
NIP: 5252331354
REGON: 140124110
KRS: 0000233696

Nr konta bankowego:
06 9226 0005 0002
5696 2000 0010
   
  Młodzi na rynku pracy

Projekt „Młodzi na rynku pracy” w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki był realizowany w okresie 01.09.2012 r. – 30.06.2013 r.

Beneficjentami tego projektu było 60 osób w wieku od 18 do 24 lat (30 kobiet i 30 mężczyzn) pozostajacych bez zatrudnienia (40 bezrobotnych i 20 nieaktywnych zawodowo) z wykształceniem poniżej średniego, nie posiadających kwalifikacji zawodowych lub zdezaktualizowane umiejętności, zamieszkałych w powiatach działdowskim, braniewskim, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim lub elbląskim.

  ŚCIEŻKA UCZESTNICTWA: (4 grupy 15 osobowe)
  1. Indywidualne doradztwo zawodowe - 11 godz.
   
  2. warsztaty nabywania kompetencji kluczowych i aktywnego poszukiwania pracy - 160 godzin,
w tym:
    Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - 40 godz.
    trening umiejętności psychospołecznych - 40 godz.
    zajęcia komputerowe ECDL Start - 80 godz.
   
  3. Szkolenia zawodowe:
    Spawanie metodą MIG i MAG - 280 godz.
    Pracownik obsługi biura z elementami kadr i płac - 240 godz.
    Grafik komputerowy DTP - projektant grafiki stron internetowych - 200 godz.
    Sprzedawca-przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat.B - 300 godz.
   
  4. Poradnictwo zawodowe - 8 godz.
   
  5. Pośrednictwo pracy - 5 godz.
   
  6. Staże/praktyki zawodowe - 3 miesiące
   
  7. Wsparcie psychologiczno-doradcze - 6 godz.
   
STRONA PROJEKTU
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI
 

Powrót do listy projektów (RETURN to list of projects)

 
 
©Fundacja VIA 2010-2017