Ważna informacja! Nasza strona podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych
o_fundacji
projekty_efs
inne_proj
statut
wladze
zrealizowane


KONTAKT

Siedziba:
ul. Hallera 10
15-814 BIAŁYSTOK

Oddział:
ul. Długa 44/50 lok. 205
00-241 Warszawa
tel. (22) 635-55-95
tel. (22) 635-55-62
fax. (22) 635-55-76
e-mail:
fundacja@via.org.pl
zarzad@via.org.pl
NIP: 5252331354
REGON: 140124110
KRS: 0000233696

Nr konta bankowego:
06 9226 0005 0002
5696 2000 0010
   
  Dziś szkolenie, jutro zatrudnienie. Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia

Projekt „Dziś szkolenie jutro zatrudnienie. Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany w okresie 01.01.2013 r. – 31.10.2013 r.skierowany był do 90 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących teren powiatu chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego lub złotowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 18-24 lata lub 50-64 lata oraz mieszkańców terenów wiejskich. Osoby w ww. przedziale wiekowym będą stanowić 20% wszystkich uczestników, zaś osoby zamieszkujące tereny wiejskie, nieposiadające średniego wykształcenia oraz będące długotrwale bezrobotne 40%.

  ŚCIEŻKA WSPARCIA:
   
  1. Rekrutacja i diagnoza potrzeb szkoleniowych,
  2. Warsztaty nabywania kompetencji kluczowych i technik aktywnego poszukiwania pracy,
    Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - 40 godz.
    Trening umiejętności psychospołecznych - 40 godz.
    Kurs obsługi komputera z ECDL - 120 godz.
  3. Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru):
    Grafik komputerowy z certyfikatem CompTIA strata IT Fundamentals” – 220 godz.
    Sprzedawca produktów i usług IT z certyfikatem CompTIA Strata for sales” 220 godz.
    Projektant stron WWW z certyfikatem CompTIA strata IT Fundamentals” 220 godz.
  4. Staże i praktyki u pracodawców - 3 miesięczne PŁATNE,
  5. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe,
 
STRONA PROJEKTU
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI
 

Powrót do listy projektów (RETURN to list of projects)

 
 
©Fundacja VIA 2010-2017