Ważna informacja! Nasza strona podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych
o_fundacji
projekty_efs
inne_proj
statut
wladze
zrealizowane


KONTAKT

Siedziba:
ul. Hallera 10
15-814 BIAŁYSTOK

Oddział:
ul. Długa 44/50 lok. 205
00-241 Warszawa
tel. (22) 635-55-95
tel. (22) 635-55-62
fax. (22) 635-55-76
e-mail:
fundacja@via.org.pl
zarzad@via.org.pl
NIP: 5252331354
REGON: 140124110
KRS: 0000233696

Nr konta bankowego:
06 9226 0005 0002
5696 2000 0010
   
  Z dojrzałością nam do twarzy!
 
Projekt „Z dojrzałością nam do twarzy” realizowany był w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Realizowany w okresie 01.09.2013 r. - 31.08.2014 r. na podstawie zawartej umowy z Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Projekt skierowany był do 60 osób:

- bezrobotnych, w tym do 20 osób długotrwale bezrobotnych,
- kobiet i mężczyzn w wieku 50-64 lat,
- zamieszkałych na terenie subregionu olsztyńskiego ( powiat kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, szczycieński, olsztyński i m. Olsztyn),
- posiadających wykształcenie nie wyższe niż średnie,
- osób zamieszkałych na terenach wiejskich.

 

Ścieżka uczestnictwa w projekcie:

1. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych
2. Warsztaty nabywania kompetencji kluczowych i technik aktywnego poszukiwania pracy
3. szkolenie zawodowe (jedno do wyboru)
  - Opiekun /-ka osoby starszej, ON, dziecka
  - Spawacz metodą MIG i MAG
4. Staże/praktyki zawodowe
5. Pośrednictwo pracy
 

Projekt realizowany był na podstawie umowy partnerskiej między Fundacją na rzecz poprawy jakości życia Od-Nowa a Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA

 
STRONA PROJEKTU
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI
 

Powrót do listy projektów (RETURN to list of projects)

 
 
©Fundacja VIA 2010-2017