Ważna informacja! Nasza strona podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych
o_fundacji
projekty_efs
inne_proj
statut
wladze
zrealizowane


KONTAKT

Siedziba:
ul. Hallera 10
15-814 BIAŁYSTOK

Oddział:
ul. Długa 44/50 lok. 205
00-241 Warszawa
tel. (22) 635-55-95
tel. (22) 635-55-62
fax. (22) 635-55-76
e-mail:
fundacja@via.org.pl
zarzad@via.org.pl
NIP: 5252331354
REGON: 140124110
KRS: 0000233696

Nr konta bankowego:
06 9226 0005 0002
5696 2000 0010
   
  Z niepełnosprawnością w branży IT

Projekt „Z niepełnosprawnością w branży IT” realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

W okresie 01.09.2013 - 31.07.2014r na podstawie zawartej umowy z Instytucją wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Projekt skierowany był do 60 osób:
- posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
- zamieszkałych na terenie powiatu wrocławskiego i miasta Wrocław,
- kobiet i mężczyzn w wieku 18-64 lata,
- osób długotrwale bezrobotnych,
- osób zamieszkałych na terenach wiejskich.

  Ścieżka uczestnictwa w projekcie:
   
  1. Diagnoza potrzeb szkoleniowych
  2. Warsztaty nabywania kompetencji kluczowych i technik aktywnego poszukiwania pracy,
  3. Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru):
    Projektant stron internetowych
    Grafik komputerowy
    Specjalista ds. rozwoju stron internetowych, internetu i intranetu
    Projektant baz danych
  4. Staże/praktyki zawodowe,
  5. Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe,
  6. Wsparcie psychologiczne, doradcze
 
  Projekt był realizowany na podstawie umowy partnerskiej między Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA a Knowledge Sp. z o.o.
   
STRONA PROJEKTU
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI
 

Powrót do listy projektów (RETURN to list of projects)

 
 
©Fundacja VIA 2010-2017