Ważna informacja! Nasza strona podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych
o_fundacji
projekty_efs
inne_proj
statut
wladze
zrealizowane


KONTAKT

Siedziba:
ul. Hallera 10
15-814 BIAŁYSTOK

Oddział:
ul. Długa 44/50 lok. 205
00-241 Warszawa
tel. (22) 635-55-95
tel. (22) 635-55-62
fax. (22) 635-55-76
e-mail:
fundacja@via.org.pl
zarzad@via.org.pl
NIP: 5252331354
REGON: 140124110
KRS: 0000233696

Nr konta bankowego:
06 9226 0005 0002
5696 2000 0010
   
  Dziś w cenie doświadczenie!

Projekt „Dziś w cenie doświadczenie!” realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Działanie projektu w okresie od 01.05.2014 do 31.05.2015 r

Projekt przeznaczony był do 60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn) spełniających następujące warunki:

- kobiety w wieku 50-59 lat,
- mężczyźni w wieku 50-64 lat,
- zamieszkanie w Warszawie,
- bezrobotne lub długotrwale bezrobotne,
- wykształcenie co najwyżej średnie,
- brak lub niskie kwalifikacje zawodowe,
- brak umiejętności komputerowych,
- brak umiejętności interpersonalnych (psychospołecznych),
- brak umiejętności poszukiwania pracy lub psychologiczne problemy z poszukiwaniem pracy,
- brak kwalifikacji zawodowych - brak możliwości samodzielnego finansowania wsparcia,
- niepełnosprawność (6 osób).

Ścieżka uczestnictwa w projekcie (4 grupy po 15 osób) :
 
1. Indywidualne poradnictwo zawodowe - identyfikacja potrzeb szkoleniowych
2. Grupowe warsztaty nabywania kompetencji kluczowych i technik aktywnego poszukiwania pracy
3. Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru):
  Spawacz metodą MAG - 150 godz.
  Pracownik kancelaryjny - 150 godz.
  Pracownik ochrony osób i mienia bez licencji - 150 godz.
  Opiekunka osoby starszej - 150 godz.
4. staż zawodowy - 6 miesięcy
5. Pośrednictwo pracy,
   
STRONA PROJEKTU
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI
 

Powrót do listy projektów (RETURN to list of projects)

 
 
©Fundacja VIA 2010-2017