Ważna informacja! Nasza strona podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych
o_fundacji
projekty_efs
inne_proj
statut
wladze
zrealizowane


KONTAKT

Siedziba:
ul. Hallera 10
15-814 BIAŁYSTOK

Oddział:
ul. Długa 44/50 lok. 205
00-241 Warszawa
tel. (22) 635-55-95
tel. (22) 635-55-62
fax. (22) 635-55-76
e-mail:
fundacja@via.org.pl
zarzad@via.org.pl
NIP: 5252331354
REGON: 140124110
KRS: 0000233696

Nr konta bankowego:
06 9226 0005 0002
5696 2000 0010
   
  Angielski w handlu

Projekt „Angielski w handlu” realizowano w ramach Poddziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Okres realizacji projektu: 01.08.2014 - 30.06.2015 r

Celem projektu było nabycie przez uczestników umiejętności językowych w zakresie Business English na poziomie TOEIC poziom A lub B lub C.

Grupa docelowa projektu:

1. 100 przedsiębiorstw (50 mikro, 30 małych, 20 średnich),
2. 150 pracowników tych firm

    spełniających kryteria jak poniżej,

Ad.1,
- siedziba i/lub jednostka organizacyjna w województwie świętokrzyskim,
- prowadzenie działalności gospodarczej w województwie świętokrzyskim,
- prowadzenie działalności gospodarczej w branży handlowej (PKD sekcja G dział 45-47),
- niewykorzystanie limitu pomocy de minimis,
- niekorzystanie dotychczas ze wsparcia w ramach Działania 8.1 PO KL.
    (weryfikowane na podstawie KRS/CEIDG)

Ad.2,
- status pracownika (pracownik, wspólnik, właściciel)
- wykonywanie pracy w ramach form org przedsiebiorstwa w województwie świętokrzyskim,
- oddelegowanie na szkolenie przez pracodawcę,
- umiejętność języka w zakresie General English na poziomie co najmniej A1-A2 (zad 1),B1-B2 (zad 2), C1 (zad3),
- brak certyfikatu TOEIC na poziomie, o który się ubiega
    (weryfikowane na podstawie zaświadczenia firmy, oświadczenie, certyfikat językowy, test wiedzy)

Oferowane kursy: (5 grup - 10 osób w każdej) :
 
- Kurs języka angielskiego biznesowego z certyfikatem TOEIC poziom A (podstawowy) - 120 godzin
- Kurs języka angielskiego biznesowego z certyfikatem TOEIC poziom B (średniozaawansowany) - 120 godzin
- Kurs języka angielskiego biznesowego z certyfikatem TOEIC poziom C (zaawansowany) - 120 godzin
 
STRONA PROJEKTU
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI
 

Powrót do listy projektów (RETURN to list of projects)

 
 
©Fundacja VIA 2010-2017