Ważna informacja! Nasza strona podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych
o_fundacji
projekty_efs
inne_proj
statut
wladze
zrealizowane


KONTAKT

Siedziba:
ul. Hallera 10
15-814 BIAŁYSTOK

Oddział:
ul. Długa 44/50 lok. 205
00-241 Warszawa
tel. (22) 635-55-95
tel. (22) 635-55-62
fax. (22) 635-55-76
e-mail:
fundacja@via.org.pl
zarzad@via.org.pl
NIP: 5252331354
REGON: 140124110
KRS: 0000233696

Nr konta bankowego:
06 9226 0005 0002
5696 2000 0010
   
  Studium umiejętności dla podmiotów ekonomii społecznej

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
Priorytet nr 2, Obszar wsparcia nr 1,
Rozwój Potencjału Organizacji Pozarządowych.

TYTUŁ ZADANIA   II Studium Umiejętności dla Organizacji Pozarządowych

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH

 

Projekt skierowany był do osób, które były członkami, pracownikami lub wolontariuszami organizacji pozarządowych mających swoje siedziby lub działających na terenach wiejskich, w gminach miejsko-wiejskich oraz na terenie miast do 25 tysięcy mieszkańców.

Organizacje musiały znajdować się na terenie województwa mazowieckiego.

Projekt obejmował następujące szkolenia:
•    Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł unijnych (45 godz.)
•    Zarządzanie finansowe organizacją pozarządową (45 godz.)
•    Budowanie  strategii  rozwoju  organizacji  pozarządowej   i   partnerstwo   publiczno - prawne (30 godz.)
•    Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych (30 godz.)
•    Serwis internetowy organizacji pozarządowych (45 godz.)
•    Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji pozarządowej (30 godz.)

W ramach uczestnictwa w projekcie fundacja zapewniała:
•    Refundację kosztów dojazdu do 30,00 zł/dzień
•    Wyżywienie w trakcie zajęć
•    Materiały szkoleniowe
•    Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
•    Ubezpieczenie NNW

W trakcie trwania projektu możliwe było skorzystanie z doradztwa iindywidualnego w zakresie:
•    Prawa
•    Księgowości i finansów
•    Zarządzania i marketingu
•    IT i ITC

Zajęcia odbywały się w weekendy, według następującego harmonogramu:

Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł unijnych:
12 - 13.09.2009    19 - 20.09.2009    26 - 27.09.2009

Zarządzanie finansowe organizacją pozarządową
29 - 30.08.2009    05 - 06.09.2009     19 - 20.09.2009

Budowanie strategii rozwoju organizacji pozarządowej i partnerstwo publiczno-prawne
05 - 06.09.2009    19 - 20.09.2009    

Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych
05 - 06.09.2009     19 - 20.09.2009

Serwis internetowy organizacji pozarządowych
29 - 30.08.2009     05 - 06.09.2009     19 - 20.09.2009

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji pozarządowej
05 - 06.09.2009    19 - 20.09.2009

Każda organizacja mogła zgłosić maksymalnie 2 osoby uczestniczące w dwóch różnych szkoleniach.

O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie będzie decydowała kolejność zgłoszeń oraz pozytywne rozpatrzenie formalne złożonych formularzy.


Powrót do listy projektów (RETURN to list of projects)

 
 
©Fundacja VIA 2010-2017