Ważna informacja! Nasza strona podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych
o_fundacji
projekty_efs
inne_proj
statut
wladze
zrealizowane


KONTAKT

Siedziba:
ul. Hallera 10
15-814 BIAŁYSTOK

Oddział:
ul. Długa 44/50 lok. 205
00-241 Warszawa
tel. (22) 635-55-95
tel. (22) 635-55-62
fax. (22) 635-55-76
e-mail:
fundacja@via.org.pl
zarzad@via.org.pl
NIP: 5252331354
REGON: 140124110
KRS: 0000233696

Nr konta bankowego:
06 9226 0005 0002
5696 2000 0010
   
  Wyrównać Szanse II

Realizowane zadanie było częścią projektu Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie "Integracja dla samodzielności" skierowaną do 60 osób niepełnosprawnych. Głównym jego zadaniem jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o  niepełnosprawności, w wieku produkcyjnym pozostających bez zatrudnienia.

Termin realizacji projektu: 16.08.-31.10.2009 r.

Projekt zakładał trzy rodzaje aktywizacji:
—    zawodową
indywidualne doradztwo zawodowe - 4 godz. na osobę
—    społeczną (30 godz.)
•    treningi kompetencji i umiejętności osób niepełnosprawnych,
•    warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
•   doradztwo grupowe na temat praw i uprawnień osób niepełnosprawnych.
—    edukacyjną - szkolenia zawodowe (4 kursy po 220 godz.)
 

W ramach aktywizacji zawodowej zrealizowane zostały następujące szkolenia:

 

1) Pracownik rejestracji medycznej (220 godz.)
Szkolenie składało się z następujących modułów:
•    Język angielski na poziomie podstawowym - 80 godz.
•    Laboratorium komputerowe - 60 godz.
•    Organizacja pracy w rejestracji medycznej, dokumentacja medyczna, elektroniczny obieg dokumentów - 32 godz.
•    Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy - 12 godz.
•    Statystyka medyczna - 6 godz.
•    Pierwsza pomoc medyczna - 6 godz.
•    Obsługa kasy fiskalnej - 6 godz.
•    Obsługa klienta - 12 godz.
•    Obsługa urządzeń biurowych - 6 godz.

2) Nowoczesna obsługa biura i sekretariatu (220 godz.)
Szkolenie składało się z następujących modułów:
•    Obsługa klienta - 14 godz.
•    Organizacja pracy biurowej i zarządzania czasem - 30 godz.
•    Prawo w sekretariacie - 18 godz.
•    Obsługa urządzeń biurowych - 6 godz.
•    Język angielski na poziomie podstawowym - 80 godz.
•    Laboratorium komputerowe - 60 godz.
•    Wizerunek pracownika biura i sekretariatu - 6 godz.
•    Rozwój zawodowy pracownika biura i sekretariatu - 12 godz.

3) Asystent zarządu (220 godz.)
Szkolenie składało się z następujących modułów:
•    Laboratorium komputerowe - 80 godz.
•    Wybrane zagadnienia z zakresu prawa handlowego - 18 godz.
•    Organizacja i zarządzanie czasem - 18 godz.
•    Kontakty biznesowe i komunikacja wewnątrz firmy - 14 godz.
•    Obsługa organów spółki - 60 godz.
•    Język angielski na poziomie podstawowym - 80 godz.

4) Profesjonalny Office Manager (220 godz.)
Szkolenie składało się z następujących modułów:
•    Księgowość - 20 godz.
•    Budżet a plan finansowy i cele firmy - 18 godz.
•    Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i handlowego - 15 godz.
•    Bezpieczeństwo informacji w profesjonalnej organizacji - 12 godz.
•    Negocjacje zakupowe - 10 godz.
•    Zarządzanie projektami związanymi z biurem - 25 godz.
•    Język angielski na poziomie podstawowym - 80 godz.
•    Laboratorium komputerowe - 60 godz.


Powrót do listy projektów (RETURN to list of projects)

 
 
©Fundacja VIA 2010-2017