Strona główna O projekcie Rekrutacja Zajęcia Kontakt


zaprasza Państwa do wzięcia udziału w projekcie:

Akcja Aktywizacja

Na tej stronie mogą Państwo znaleźć harmonogramy zajęć dla poszczególnych grup, dokumenty zgłoszeniowe, oraz inne, ważne informacje.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową (kod CPV 55.32.10.00)

 

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA – (Lider) oraz Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „Od-Nowa” – (Partner) w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Akcja Aktywacja”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, składa zapytanie ofertowe na usługę cateringową, realizowaną w powiecie lidzbarskim wraz z dowozem pod wskazany adres na:

  1065 zestawów obiadowych na ciepło wraz z pojemnikami lub z zastawą przeznaczoną do serwowania posiłków,
  1065 zestawów napojów (woda mineralna niegazowana-1litr, herbata-0,5 litra, kawa-0,5 litra) dostępne w sposób ciągły w godzinach szkolenia wraz z pojemnikami lub zastawą przeznaczoną do serwowania napojów.
 

Usługa będzie realizowana od 23.07.2012 r. do 12.09.2012 r.

 

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

  1. Kryterium wyboru będzie:
    - doświadczenie w realizacji,
    - kompleksowość oferty,
    - cena
  2. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ofert częściowych.
  3. Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.
 
 
Termin i sposób dostarczenia ofert:
  Oferty należy przesłać do 17.07.2012 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub faksem na numer 022 635 55 76
  Dodano dnia 2012-07-03
 

ZAPYTANIE OFERTOWE na sale szkoleniowe (kod CPV 55.32.10.9)

 

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA – (Lider) oraz Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „Od-Nowa” – (Partner) w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Akcja Aktywacja”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, składa zapytanie ofertowe na wynajem sal na szkolenia zawodowe:

  - Pracownik ochrony i mienia-Magazynier 260 h- sala dla 15 osób z zapleczem i sprzętem do przeprowadzenia zajęć z zakresu samoobrony, stanowiskami komputerowymi dla każdego uczestnika
  - Telemarketer-sprzedawca 300h sala dla 15 osób z stanowiskami komputerowymi dla każdego uczestnika, sprzętem multimedialnym, miejscem do przeprowadzenia zajęć praktycznych
  dla 2 grup szkoleniowych (15 osobowych) w powiecie lidzbarskim w okresie od 23.07.2012 do 14.09.2012r.
 

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

  1. Kryterium wyboru będzie:
    - cena
    - kompleksowość oferty
    - dogodne położenie (dostęp do miejsc parkingowych)
  2. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ofert częściowych
  3. Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.
 
 
Termin i sposób dostarczenia ofert:
  Oferty należy przesłać do 17.07.2012 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub faksem na numer 022 635 55 76
 

całe treści zapytań ofertowych do pobrania TUTAJ (dokument PDF)

Załączniki do oferty poniżej: (wszystkie pliki Worda)
Załącznik nr 1 –  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - podział przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 3 - odpowiedź na zapytanie ofertoweTUTAJ

  Dodano dnia 2012-07-03
 

ZAPYTANIE OFERTOWE na sale szkoleniowe (kod CPV 55.32.10.00)

 

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA – (Lider) oraz Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „Od-Nowa” – (Partner) w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Akcja Aktywacja”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, składa zapytanie ofertowe na wynajem sal wykładowych dla 2 grup szkoleniowych (15 osobowych) w powiecie lidzbarskim w okresie od 25.06.2012 do 16.07.2012r.
Łączna ilość godzin wynajmu 180.

 

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

  1. Kryterium wyboru będzie:
    - cena
    - kompleksowość oferty
    - dogodne położenie (dostęp do miejsc parkingowych)
  2. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ofert częściowych
  3. Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.
 
 
Termin i sposób dostarczenia ofert:
  Oferty należy przesłać do 20.06.2012 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub faksem na numer 022 635 55 76
  Dodano dnia 2012-06-06
 

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową (kod CPV 55.32.10.00)

 

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA – (Lider) oraz Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „Od-Nowa” – (Partner) w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Akcja Aktywacja”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, składa zapytanie ofertowe na usługę cateringową, realizowaną w powiecie lidzbarskim wraz z dowozem pod wskazany adres na:

  450 zestawów obiadowych na ciepło wraz z pojemnikami lub z zastawą przeznaczoną do serwowania posiłków,
  450 zestawów napojów (woda mineralna niegazowana-1litr, herbata-0,5 litra, kawa-0,5 litra) dostępne w sposób ciągły w godzinach szkolenia wraz z pojemnikami lub zastawą przeznaczoną do serwowania napojów.
 

Usługa będzie realizowana od 25.06.2012 r. do 16.07.2012 r.

 

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

  1. Kryterium wyboru będzie:
    - doświadczenie w realizacji,
    - kompleksowość oferty,
    - cena
  2. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ofert częściowych.
  3. Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.
 
 
Termin i sposób dostarczenia ofert:
  Oferty należy przesłać do 20.06.2012 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub faksem na numer 022 635 55 76
 

Pełne treści powyższych zapytań ofertowych są dostępne TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do oferty poniżej: (wszystkie pliki Worda)
Załącznik nr 1 –  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - podział przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 3 - odpowiedź na zapytanie ofertoweTUTAJ

  Dodano dnia 2012-06-06
 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI