Strona główna O projekcie Rekrutacja Zajęcia Kontakt


zaprasza Państwa do wzięcia udziału w projekcie:

AZYMUT PRACA!

Na tej stronie mogą Państwo znaleźć harmonogramy zajęć dla poszczególnych grup, dokumenty zgłoszeniowe, oraz inne, ważne informacje.

 
 

Zapytanie ofertowe na wynajem sali (CPV 55.32.10.00) i catering (CPV 70.22.00.00-9)

 

Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu „AZYMUT PRACA!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Kompletne zapytanie do pobrania TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do oferty (dokumenty Word-DOC) (pliki Worda)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - wzór oferty TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz należycie wykonanych usług TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązańTUTAJ

  Dodano dnia 2013-07-15
 
 

Zapytanie ofertowe dotyczące najmu lokalu na doradztwo zawodowe (kod CPV- 70200000)

 

Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego na potrzeby przeprowadzenia doradztwa zawodowego-diagnoza potrzeb szkoleniowych, w tym przygotowanie Indywidualnych Planów Działania w ramach projektu „„AZYMUT PRACA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Całościowa oferta do pobrania TUTAJ (plik PDF)

Załączniki w liczbie 3 są dostępne niżej (dokumenty Worda):
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - wzór oferty TUTAJ
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku występowania powiązańTUTAJ

  Dodano dnia 2013-07-15
 

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej (PCV 80530000-8)

 

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. „Pracownik ochrony z licencją I stopnia” w ramach projektu „AZYMUT PRACA!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. PCV 80530000-8

Całościowa oferta do przeczytania TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do pobrania jak niżej: (dokumenty Worda)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - wzór ofertyTUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz należycie wykonanych usług TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ
Załącznik nr 5 - wykaz zrealizowanych szkoleń przez wykładowcę TUTAJ

  Dodano dnia 2013-07-03
 
 

Zapytanie ofertowe na wynajem sali i catering

 

Zapytanie ofertowe na wynajem sali na szkolenie zawodowe wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu „AZYMUT PRACA!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Cała informacja dostępna TUTAJ (plik PDF)

Załączniki poniżej do ściągnięcia: (pliki Worda)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - wzór oferty TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz należycie wykonanych usług TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązańTUTAJ

  Dodano dnia 2013-07-03
 

Zapytanie ofertowe na wynajem sali oraz zapewnienie cateringu

 

Zapytanie ofertowe na wynajem sal na szkolenia zawodowe wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu „AZYMUT PRACA!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Kompletna treść zapytania TUTAJ (plik PDF)

Załączniki ofertowe do pobrania jak niżej: (pliki Worda)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - informacje dotyczące ofert częściowych TUTAJ
Załącznik nr 3 - oferta TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

  Dodano dnia 2013-06-24
 

ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sal na szkolenia zawodowe (CPV 55.32.10.00) i catering (CPV 70.22.00.00-9)

 

Zapytanie ofertowe na wynajem sal na szkolenia zawodowe wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu „AZYMUT PRACA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Kompletna treść zapytania (plik PDF) do przeczytania TUTAJ (plik PDF)

Załączniki ofertowe dostępne niżej: (wszystkie pliki Worda)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - informacje dotyczące ofert częściowych TUTAJ
Załącznik nr 3 - ofertaTUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

  Dodano dnia 2013-06-10
 
 

Zapytanie ofertowe na wynajem sal na szkolenia zawodowe (CPV 55.32.10.00) i catering (CPV 70.22.00.00-9)

 

Zapytanie ofertowe na wynajem sal na szkolenia zawodowe wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu „AZYMUT PRACA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Treść oferty można pobrać TUTAJ (plik PDF)

Załączniki ofertowe dostępne niżej: (wszystkie pliki Worda)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - informacje dotyczące ofert częściowych TUTAJ
Załącznik nr 3 - ofertaTUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

  Dodano dnia 2013-06-10
 

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia Trenera Treningu umiejętności psychospołecznych w projekcie „AZYMUT PRACA!” (kod CPV-805000009)

 

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA –(Lider) oraz Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „Od-Nowa” – (Partner) w związku rozpoczęciem realizacji projektu „AZYMUT PRACA!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, realizowanego w Sokołowie Podlaskim w lipcu składa zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia wykładowcy/ trenera Treningu umiejętności psychospołecznych

Wstępny zakres szkolenia: Trening interpersonalny, autoprezentacja, praca indywidualna i zespołowa, radzenie sobie ze stresem, komunikacja interpersonalna, integracja grupy.( 2 grupy 15 osobowe, 40 godzin zajęć na grupę)

  Kryteria obligatoryjne:
  - wykształcenie kierunkowe,
  - minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć z osobami bezrobotnymi, 50+,niepełnosprawnymi,
  - merytoryczna oraz praktyczna wiedza w wykładanym zakresie,
  - wiedza z zakresu rynku pracy
  - komunikatywność.
  Kryteria pożądane:
  - wysokie umiejętności interpersonalne;
  - dobra organizacja pracy własnej;
  - zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres
e-mail 50plus@via.org.pl wraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 21.06.2013 r.
Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

  Dodano dnia 2013-06-07
 
 

Zapytanie ofertowe na wynajem sali (CPV 55.32.10.00)
oraz catering (CPV 70.22.00.00-9)

 

Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu „AZYMUT PRACA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Cała oferta dostępna TUTAJ (plik PDF)

Załączniki ofertowe poniżej: (wszystkie pliki Worda)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - informacje dotyczące ofert częściowych TUTAJ
Załącznik nr 3 - ofertaTUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

  Dodano dnia 2013-05-29
 

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia Trenera Treningu umiejętności psychospołecznych w projekcie „AZYMUT PRACA!” (kod CPV-805000009)

 

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA –(Lider) oraz Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „Od-Nowa” – (Partner) w związku rozpoczęciem realizacji projektu „AZYMUT PRACA!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, realizowanego w Myszyńcu i Sokołowie Podlaskim w czerwcu składa zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia wykładowcy/ trenera Treningu umiejętności psychospołecznych

Wstępny zakres szkolenia: Trening interpersonalny, autoprezentacja, praca indywidualna i zespołowa, radzenie sobie ze stresem, komunikacja interpersonalna, integracja grupy.( 2 grupy 15 osobowe, 40 godzin zajęć na grupę)

  Kryteria obligatoryjne:
  - wykształcenie kierunkowe,
  - minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć z osobami bezrobotnymi, 50+,niepełnosprawnymi,
  - merytoryczna oraz praktyczna wiedza w wykładanym zakresie,
  - wiedza z zakresu rynku pracy
  - komunikatywność.
  Kryteria pożądane:
  - wysokie umiejętności interpersonalne;
  - dobra organizacja pracy własnej;
  - zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres
e-mail 50plus@via.org.pl wraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 24.05.2013 r.
Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

  Dodano dnia 2013-05-10
 
 
 

Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia z obsługi komputera z ECDL Start (CPV 80533000-9)

 

Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia z obsługi komputera z ECDL Start na w ramach projektu „AZYMUT PRACA!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Kompletne zapytanie można pobrać TUTAJ (plik PDF)

Załączniki ofertowe poniżej: (dokumenty Word)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - wzór oferty TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz należycie wykonanych usług TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ
Załącznik nr 5 - wykaz zrealizowanych szkoleń przez wykładowcę TUTAJ

  Dodano dnia 2013-05-06
 
 

Zapytanie ofertowe na wynajem sali (CPV 55.32.10.00)
i zapewnienie cateringu (CPV 70.22.00.00-9)

 

Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz z niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu „AZYMUT PRACA!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Kompletne zapytanie można pobrać TUTAJ (plik PDF)

Załączniki ofertowe poniżej: (wszystkie pliki Worda)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - informacje dotyczące ofert częściowych TUTAJ
Załącznik nr 3 - ofertaTUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

  Dodano dnia 2013-04-17
 
 

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia Trenera Treningu umiejętności psychospołecznych w projekcie „AZYMUT PRACA!” (kod CPV-805000009)

 

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA –(Lider) oraz Fundacja na rzecz poprawy jakości życia „Od-Nowa” – (Partner) w związku rozpoczęciem realizacji projektu „AZYMUT PRACA!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, realizowanego w powiecie ostrołęckim w maju składa zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia wykładowcy/ trenera Treningu umiejętności psychospołecznych

Wstępny zakres szkolenia: Trening interpersonalny, autoprezentacja, praca indywidualna i zespołowa, radzenie sobie ze stresem, komunikacja interpersonalna, integracja grupy.( 2 grupy 15 osobowe, 40 godzin zajęć na grupę)

  Kryteria obligatoryjne:
  - wykształcenie kierunkowe,
  - minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć z osobami bezrobotnymi, 50+,niepełnosprawnymi,
  - merytoryczna oraz praktyczna wiedza w wykładanym zakresie,
  - wiedza z zakresu rynku pracy
  - komunikatywność.
  Kryteria pożądane:
  - wysokie umiejętności interpersonalne;
  - dobra organizacja pracy własnej;
  - zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres
e-mail 50plus@via.org.pl wraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 24.04.2013 r.
Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

  Dodano dnia 2013-04-10
 
 

Zapytanie ofertowe na realizację usługi na indywidualne doradztwo zawodowe (kod CPV- 85312320)

 

Zapytanie ofertowe na składanie ofert doradców zawodowych na realizację usługi związanej z indywidualnym doradztwem zawodowym dla 150 osób w ramach projektu „AZYMUT PRACA!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Całe zapytanie do pobrania TUTAJ (plik PDF)

Załączniki ofertowe poniżej: (wszystkie pliki Worda)
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy TUTAJ
Załącznik nr 2 - wykaz doświadczenia doradcy zawodowego TUTAJ
Załącznik nr 3 - oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

  Dodano dnia 2013-04-08
 

Zapytanie ofertowe na składanie ofert na realizację usługi wykładów szkoleń zawodowych (kod CPV- 85312320)

 

Zapytanie ofertowe na składanie ofert na realizację usługi wykładów szkoleń zawodowych w ramach projektu „AZYMUT PRACA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Kompletne zapytanie można ściągnąć TUTAJ (plik PDF)

Załączniki ofertowe jak niżej: (wszystkie pliki Worda)
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy TUTAJ
Załącznik nr 2 - wykaz doświadczenia TUTAJ
Załącznik nr 3 - oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

  Dodano dnia 2013-03-22
 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI