Projekt „Azymut Praca”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 10. Regionalny rynek pracy
Działania: 10.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Harmonogramy Kontakt
 
 
Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA, w okresie od dnia 01.10.2017 roku do dnia 30.06.2018 roku, realizuje projekt „Azymut Praca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Społecznego, Oś Priorytetowa: 10. Regionalny rynek pracy, Działanie: 10.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.
Dodano: 2017-10-02