Projekt "Azymut Praca"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet 10. Otwarty Rynek Pracy
Działanie 10.02. Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia
Poddziałanie 10.02.01. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPSW/SZ/07/2016
w ramach projektu pt. „Azymut Praca” RPSW.10.02.01-IP.01-26-004/15

Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową z zakresu masażu/kosmetologii dla 2 grup w wymiarze 240 godzin dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo

Kompleksowa treść zapytania dostępna TUTAJ (plik PDF)

Załączniki ofertowe do ściągnięcia poniżej: (dokumenty Worda-DOC)
załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
załącznik nr 2a i 2b - oświadczenie dotyczące powiązań TUTAJ 2a  TUTAJ 2b
załącznik nr 3 - formularz ofertowy TUTAJ
załącznik nr 4 - wykaz usług TUTAJ
załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji PO TUTAJ
załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące zaangażowania w projekt TUTAJ

Dodano: 26.07.2016 r.

ZAPYTANIE CENOWE - rozeznanie rynku - catering na szkolenia zawodowe

W związku z realizacją projektu „Azymut Praca”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku odnośnie cateringu na szkolenia zawodowe.

Kompletne zapytanie można pobrać TUTAJ (dokument Adobe Acrobat - PDF)

Dodano: 25.05.2016 r.

ZAPYTANIE CENOWE - rozeznanie rynku - sale na szkolenia zawodowe

W związku z realizacją projektu „Azymut Praca”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku dotyczących sal na szkolenia zawodowe.

Całościowa oferta do ściągnięcia TUTAJ ( plik Adobe Acrobat - PDF)

Dodano: 25.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPSW/SZ/06/2016
w ramach projektu pt. „Azymut Praca” RPSW.10.02.01-IP.01-26-004/15

Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową z zakresu masażu dla 2 grup w wymiarze 240 godzin dla osób bezrobotnych
i biernych zawodowo


Kompleksowa treść zapytania dostępna TUTAJ (plik PDF)

Załączniki ofertowe do ściągnięcia poniżej: (dokumenty Worda-DOC)
załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
załącznik nr 2a i 2b - oświadczenie dotyczące powiązań TUTAJ 2a  TUTAJ 2b
załącznik nr 3 - formularz ofertowy TUTAJ
załącznik nr 4 - wykaz usług TUTAJ
załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji PO TUTAJ
załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące zaangażowania w projekt TUTAJ

Dodano: 24.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPSW/IPD/05/2016
w ramach projektu pt. „Azymut Praca” RPSW.10.02.01-IP.01-26-004/15

Zapytanie ofertowe na usługę Identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy i Indywidualny Plan Działania dla 45 uczestników/uczestniczek projektu

Całościowa oferta dostępna TUTAJ (plik PDF)

Załączniki ofertowe do ściągnięcia poniżej: (obiekty Worda)
załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
załącznik nr 2a - oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych z Partnerem Projektu TUTAJ
załącznik nr 2b - oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych z Liderem Projektu TUTAJ
załącznik nr 3 - formularz ofertowy TUTAJ
załącznik nr 4 - wykaz usług TUTAJ
załącznik nr 5 - wykaz osób TUTAJ
załącznik nr 6 - oświadczenie wykładowcy/wykonawcy TUTAJ

Dodano: 24.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ RPSW /PP/05/2016
w ramach projektu pt. „Azymut Praca” RPSW.10.02.01-IP.01-26-004/15

Zapytanie ofertowe na usługę pośrednictwa pracy w wymiarze 900 godzin dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo

Całościowa oferta dostępna TUTAJ (plik PDF)

Załączniki ofertowe do ściągnięcia jak niżej: (dokumenty Worda)
załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
załącznik nr 2a - oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych z Partnerem Projektu TUTAJ
załącznik nr 2b - oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych z Liderem Projektu TUTAJ
załącznik nr 3 - formularz ofertowy TUTAJ
załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji PO TUTAJ
załącznik nr 5 - wykaz osób TUTAJ
załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące zaangażowania w projekt TUTAJ

Dodano: 16.05.2016 r.

ZAPYTANIE CENOWE - rozeznanie rynku

W związku z realizacją projektu „Azymut Praca”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku dotyczącego najmu sal na doradztwo zawodowe.

Cała oferta do pobrania TUTAJ (obiekt Adobe Acrobat - PDF)

Dodano: 02.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPSW/IPD/04/2016
w ramach projektu pt. „Azymut Praca” RPSW.10.02.01-IP.01-26-004/15

Zapytanie ofertowe na usługę: Identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy i Indywidualny Plan Działania

Kompletne zapytanie można pobrać TUTAJ (plik PDF)

Załączniki ofertowe do ściągnięcia jak niżej: (wszystkie pliki Worda)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2a - oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych z Partnerem Projektu TUTAJ
Załącznik nr 2b - oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych z Liderem Projektu TUTAJ
Załącznik nr 3 - formularz ofertowy TUTAJ
Załącznik nr 4 - wykaz usług TUTAJ
Załącznik nr 5 - wykaz osób TUTAJ
Załącznik nr 6 - oświadczenie wykładowcy/wykonawcy TUTAJ

Dodano: 27.04.2016 r.

 

 

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w partnerstwie z firmą Carga sp. z o.o. w okresie od 01.03.2016 r. do 31.03.2017 r. realizuje na terenie woj. świętokrzyskiego projekt "Azymut Praca" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 10. Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.02. Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie 10.02.01. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia

Dodano: 01.03.2016 r.