Projekt „Azymut Praca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Oś priorytetowa 08. Aktywni na rynku pracy
Działanie 08.02.00 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 08.02.01 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt


Rekrutacja do udziału w projekcie zostanie przeprowadzona w okresie styczeń - luty 2019 r. przez Specjalistę ds. Rekrutacji.
 
Etapy rekrutacji:
1. Wypełnienie i przesłanie dokumentów zgłoszeniowych: formularza zgłoszeniowego, regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych oraz umowy o uczestnictwo w projekcie.
2. Weryfikacja zgłoszeń pod względem spełnienia obowiązkowych kryteriów rekrutacyjnych oraz pierwszeństwa.
3. Wyłonienie ostatecznej grupy Uczestników.
 
Dokumenty do pobrania:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - DOC Kliknij, aby pobrać dokument Worda

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - PDF Kliknij, aby pobrać dokument PDF