Projekt „Czego Jaś się nie nauczył, to Jan musi uzupełnić. Szkolenia komputerowe dla osób w wieku 50 lat i więcej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa: 08. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Działanie: 08.04. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych.
Poddziałanie: 08.04.02 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych (projekty konkursowe)

Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia Harmonogramy Kontakt

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA, w okresie od dnia 01.05.2018 do dnia 28.02.2019 r. realizuje projekt „Czego Jaś się nie nauczył, to Jan musi uzupełnić. Szkolenia komputerowe dla osób w wieku 50 lat i więcej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 08. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: 08.04. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, Poddziałania: RPSW.08.04.02 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i ięzyków obcych (projekty konkursowe)

Zapraszamy do udziału w projekcie.
Rekrutacja trwa!

Dokumenty zgłoszeniowe w zakładce REKRUTACJA.

Zapraszamy do kontaktu
Biuro projektu:
Zochcinek 42, 27-500 Opatów
tel. 511 730 576, 500 241 501

Dodano: 2018.07.06