Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt


Zaprasza Państwa do wzięcia udziału w projekcie:

Dziś w cenie doświadczenie!

Na naszej stronie znajdują się dokumenty zgłoszeniowe, harmonogramy zajęć dla poszczególnych grup oraz inne, ważne informacje.

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup usługi szkoleniowej „Spawacz metodą MIG i MAG” (kod CPV – 80530000-8)

 

 

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. „Spawacz metodą MAG” w ramach projektu ”Dziś w cenie doświadczenie!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Całe zapytanie (dokument PDF) można pobrać TUTAJ

Załączniki do oferty w liczbie 5 jak niżej: (obiekty Worda-DOC)
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - wzór oferty TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań TUTAJ
Załącznik nr 5 – wykaz osób TUTAJ

  Dodano dnia 2014-07-08
 
 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI