Projekt „E-kompetentni po 50-tce”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa: 08. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Działanie: 08.04. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych.

Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia Harmonogramy Kontakt
wersja dla słabowidzących

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA, w okresie od dnia 01.02.2018 do dnia 30.12.2018 r. realizuje projekt „E-kompetentni po 50-tce” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 08. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: 08.04. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych.

Zapraszamy do udziału w projekcie.
Rekrutacja trwa!

Dokumenty zgłoszeniowe w zakładce REKRUTACJA.

Zapraszamy do kontaktu
Biuro projektu:
ul. Gimnazjalna 12, 26-200 Końskie
tel. 511 730 576, 500 241 501

Dodano: 2018.02.01