Strona główna O projekcie Rekrutacja Zajęcia Kontakt


zaprasza Państwa do wzięcia udziału w projekcie:

Dojrzała kariera-aktywizacja osób bezrobotnych po 50 roku życia

Na tej stronie mogą Państwo znaleźć harmonogramy zajęć dla poszczególnych grup, dokumenty zgłoszeniowe, oraz inne, ważne informacje.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia wykładowców/ trenerów (kod CPV- 80530000-8)

 

Knowledge Sp. z o.o. Lider projektu i Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA Partner projektu w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Dojrzała kariera- aktywizacja bezrobotnych osób po 50 roku życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, realizowanego w powiecie ostrowieckim i koneckim w okresie styczeń 2013r – luty 2013r., składa zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia wykładowców / trenerów do realizacji szkolenia „Magazynier-Sprzedawca”

  Kryteria obligatoryjne:
  - wykształcenie średnie/wyższe,
  - doświadczenie zawodowe w prowadzeniu podobnych szkoleń,
  - merytoryczna oraz praktyczna wiedza w wykładanym zakresie,
  - komunikatywność,
  - dyspozycyjność.
  Kryteria pożądane:
  - znajomość zagadnień z zakresu sprzedaży, programów sprzedażowo-magazynowych, obsługi kas fiskalnych, HACCP, identyfikacji znaków pieniężnych , obsługi programów pakietu MS Office,
  - przygotowanie pedagogiczne,
  - dobra organizacja pracy własnej,
  - zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu,
  - wysokie umiejętności interpersonalne.
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres
e-mail dojrzalakariera@gmail.com wraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 22.01.2013 r.
Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

  Dodano dnia 2013-01-07
 

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej „Ogrodnik-pielęgnacja terenów zielonych”

 

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. „Ogrodnik-pielęgnacja terenów zielonych” w ramach projektu „Dojrzała kariera – aktywizacja bezrobotnych osób po 50 roku życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Całą treść zapytania ofertowego można pobrać TUTAJ (plik PDF)

Załączniki zapytania do ściągnięcia poniżej (pliki Worda).
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaTUTAJ
Załącznik nr 2 - ofertaTUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz należycie wykonanych usług szkoleniowychTUTAJ Załącznik nr 4 - oświadczenie TUTAJ

  Dodano dnia 2012-12-27
 

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej „Elektromonter”

 

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. „Elektromonter” w ramach projektu „Dojrzała kariera – aktywizacja bezrobotnych osób po 50 roku życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Kompletna treść zapytania ofertowego jest dostępna TUTAJ (plik PDF)

Poniżej do pobrania załączniki do tego zapytania (pliki Worda).
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaTUTAJ
Załącznik nr 2 - ofertaTUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz należycie wykonanych usług szkoleniowychTUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie TUTAJ

  Dodano dnia 2012-12-27
 

Zapytanie ofertowe „Kurs obsługi wózków widłowych” (kod CPV 80530000-8)

 

Knowledge Sp. z o.o. Lider projektu i Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA Partner projektu w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Dojrzała kariera- aktywizacja bezrobotnych osób po 50 roku życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, składa zapytanie ofertowe na zorganizowanie kursu „Obsługa wózków widłowych” ( zakończonego certyfikatem polskim i angielskim) w wymiarze 60 godz. koneckim w okresie styczeń 2013r. w oraz powiecie ostrowieckim w okresie luty 2013r koneckim w okresie styczeń 2013r.

 

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

  1. Kryterium wyboru będzie:
        - cena
        - kompleksowość oferty
        - doświadczenie
  2. Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.
  3. Termin szkolenia może ulec zmianie.

 

Oferty należy przesłać do 09.01.2013r za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dojrzalakariera@gmail.com, szkolenia@knowledge.pl lub faksem na numer 22 635 55 76

  Dodano dnia 2012-12-21
 

ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sali i catering

 

Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu „Dojrzała kariera- aktywizacja bezrobotnych osób po 50 roku życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Pełna treść zapytanie ofertowego jest dostępna TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do zapytania ofertowego (pliki Worda).
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - podział przedmiotu zamówienia na części TUTAJ
Załącznik nr 3 - formularz oferty TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie TUTAJ

  Dodano dnia 2012-12-17
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ - powiat ostrowiecki

 

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- pt. „Spawacz metodą MIG i MAG” w ramach projektu „Dojrzała kariera – aktywizacja bezrobotnych osób po 50 roku życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Pełna treść zapytania ofertowego dostępna TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do oferty poniżej: (wszystkie pliki Worda).
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - oferta TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz należycie wykonanych usług TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie TUTAJ

  Dodano dnia 2012-12-17
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ - powiat konecki

 

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- pt. „Spawacz metodą MIG i MAG” w ramach projektu „Dojrzała kariera – aktywizacja bezrobotnych osób po 50 roku życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Pełna treść zapytania ofertowego dostępna TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do oferty poniżej: (wszystkie pliki Worda).
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - oferta TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz należycie wykonanych usług TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie TUTAJ

  Dodano dnia 2012-12-17
 

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia doradców zawodowych w projekcje „Dojrzała kariera – aktywizacja bezrobotnych osób po 50 roku życia.” ( kod CPV – 85312320-8 )

 

Knowledge Sp. z o.o. Lider projektu i Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA Partner projektu w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Dojrzała kariera- aktywizacja bezrobotnych osób po 50 roku życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, realizowanego w powiecie ostrowieckim i koneckim w okresie grudzień 2012r., składa zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia doradców zawodowych

  Kryteria obligatoryjne:
  - wykształcenie wyższe kierunkowe,
  - minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć,
  - merytoryczna oraz praktyczna wiedza w prowadzonym zakresie,
  - komunikatywność,
  - znajomość preferencji pracodawców i rynku pracy woj. świętokrzyskiego w szczególności powiatów ostrowieckiego i koneckiego.
  Kryteria pożądane:
  - dobra organizacja pracy własnej,
  - zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu,
  - wysokie umiejętności interpersonalne.
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres dojrzalakariera@gmail.com lub 50plus@via.org.pl wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 28.11.2012r.

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

  Dodano dnia 2013-11-08

Witamy na stronie projektu "„Dojrzała kariera – aktywizacja bezrobotnych osób po 50 roku życia”

  Dodano dnia 2012-11-05
 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI