Projekt „I Ty na kursie ICT!”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa: X Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie: 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia Kontakt

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPMA/SZ/05/2017
w ramach projektu pt. „I Ty na kursie ICT!” RPMA 10.02.00-14-4605/16

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na kompleksowym przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń komputerowych na poziomie A+B wg Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP dla 30 uczestników/-czek o niskich kwalifikacjach (2 grup 12 osobowych osób w wieku 25 lat i powyżej, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) zamieszkałych w województwie mazowieckim.

Kompletny dokument do pobrania:ZAPYTANIE OFERTOWE (plik PDF)

Załączniki ofertowe do ściągnięcia poniżej: (dokumenty Worda-DOC)
załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 2a oświadczenie dotyczące powiązań
załącznik nr 2b oświadczenie dotyczące powiązań
załącznik nr 3 formularz ofertowy
załącznik nr 4 wykaz usług
załącznik nr 5 oświadczenie dotyczące zaangażowania w projekt

Dodano: 2017.05.22

 

Informujemy, że w dniu 31.10.2016 r. (poniedziałek) biuro projektu będzie zamknięte.

Dodano: 2016.10.27

Od dnia 01.10.2016 roku do dnia 31.07.2017 roku Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD – NOWA w partnerstwie z Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA realizuje na terenie woj. mazowieckiego projekt „I Ty na kursie ICT!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie: 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych

Dodano: 2016.10.01

Ulotka o projekcie do pobrania TUTAJ (dokument Adobe Acrobat-PDF)