Projekt „Młody - Aktywny - Zatrudniony”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Harmonogramy Kontakt
 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POWR/EZ/06/2017/MAZ
w ramach projektu pt. „ Młody - aktywny - zatrudniony”
POWR.01.02.01-24-0145/16

Przedmiot zamówienia dotyczy przeprowadzenia egzaminów praktycznych i teoretycznych dla uczestników/czek Projektu, wraz z wydaniem zewnętrznego certyfikatu, potwierdzającego opanowanie kompetencji po ukończonych szkoleniach.

Cała oferta wraz z załącznikami do ściągnięcia jak niżej
ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF - Adobe Acrobat)

Dodano dnia 2017-07-21
 

Informujemy, że w maju zakończyła się rekrutacja do projektu.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POWR/SZZ/04/2017/MAZ
w ramach projektu pt. „ Młody - aktywny - zatrudniony”
POWR.01.02.01-24-0145/16

Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla 72 uczestników/czek Projektu zgodnie z preferencjami określonymi w IPD.

Cała oferta wraz z załącznikami do ściągnięcia jak niżej
ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF - Adobe Acrobat)

Dodano dnia 2017-04-27
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POWR/SZZ/04/2017/MAZ
w ramach projektu pt. „ Młody - aktywny - zatrudniony”
POWR.01.02.01-24-0145/16

W związku z przyznaniem przez Województwo Śląskie- Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach dofinansowania na realizację projektu „Młody-Aktywny-Zatrudniony”- nr umowy UDA-POWR.01.02.01-24-0143/16, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.2., Poddziałanie 1.2.1, przez Beneficjenta Projektu Fundację na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w partnerstwie z Carga Sp. z o.o. . Beneficjent Projektu zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usług szkoleniowych (szkoleń zawodowych) w trybie zasady konkurencyjności , zgodnie z zakresem przedstawionym w punkcie II oraz zgodnie z punktem III,V,VI niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla 36 uczestników/czek Projektu zgodnie z preferencjami określonymi w IPD.


Kompleksową ofertę z załącznikami wewnątrz do pobrania poniżej
TUTAJ wersja PDF (Adobe Acrobat)

Dodano dnia 2017-04-07

 

Wyniki przetargu na identyfikację potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy, IPD oraz poradnictwo zawodowe
(ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POWR/DZ/02/2017/MAZ)

Wyniki przetargu:
Wybrana oferta:

Oferta nr 1: Pracownia Rozwoju Osobistego Sylwester Karnas, 36-233 Wesoła 457,
Oferta nr 2: Anna Baska, ul. Żeromskiego 2c, 14-300 Morąg,
Oferta nr 3: Anna Hrynyszyn, ul. Leśna 2G, 44-145 Stanica,
Oferta nr 4: Elżbieta Kordyś, ul. Okrzei 6/27, 11-200 Bartoszyce,
Oferta nr 5: Expert-Aneta Wajnert, ul. Urocza 8/16 , 87-800 Włocławek

Dodano dnia 2017-03-13

 

Wyniki przetargu na najem sal (ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POWR/PP/02/2017/MAZ)

Wyniki przetargu:
Wybrana oferta:

Oferta nr 1: S&R Centrum Doradztwa Finansowego i Szkoleń Spółka z o.o., ul Długa 44/50 lok 216, 00-241 Warszawa

Dodano dnia 2017-03-09
 
ZAPYTANIE CENOWE - rozeznanie rynku

Zamówienie obejmuje usługę pośrednictwa pracy w wymiarze 864 godzin dla 108 uczestników projektu „ Młody - aktywny - zatrudniony”

Cała treść zapytania do pobrania poniżej
ZAPYTANIE CENOWE (plik PDF - Adobe Acrobat)

Dodano dnia 2017-03-01

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POWR/PP/02/2017/MAZ
w ramach projektu pt. „Młody - aktywny- zatrudniony”
WND-POWR.01.02.01-24-0145/16

Beneficjent Projektu zaprasza do złożenia oferty na usługę:
Część A:najem sal na poradnictwo zawodowe
Część B: najem sal na identyfikacje potrzeb , diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, IPD,
Część C: najem sal na pośrednictwo pracy.


Kompletne zapytanie wraz z załącznikami do pobrania poniżej
TUTAJ PDF Adobe Acrobat)

Dodano dnia 2017-03-01

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POWR/DZ/02/2017/MAZ
w ramach projektu pt. „Młody - aktywny- zatrudniony”
WND-POWR.01.02.01-24-0145/16

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja usług:
Część A:Identyfikacja potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, IPD
Część B: Poradnictwo zawodowe
dla 108 uczestników/ uczestniczek projektu „Młody - aktywny- zatrudniony” w wieku 18-29 lat , bez pracy wyłącznie niezarejestrowani w urządzenie pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NETT ) zamieszkałych w województwie śląskim.


Cała oferta łącznie z załącznikami wewnątrz do ściągnięcia jak niżej
TUTAJ PDF Adobe Acrobat)

Dodano dnia 2017-03-01

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w partnerstwie z CARGA Sp. z o. o., w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.11.2017 r, realizuje projekt „Młody - Aktywny - Zatrudniony” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodano: 2017.01.02