Strona główna O projekcie Rekrutacja Zajęcia Kontakt


zaprasza Państwa do wzięcia udziału w projekcie:

Młodzi na rynku pracy

Na tej stronie mogą Państwo znaleźć harmonogramy zajęć dla poszczególnych grup, dokumenty zgłoszeniowe, oraz inne, ważne informacje.ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sali i catering

Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu „Młodzi na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Pełna treść zapytanie ofertowego jest dostępna TUTAJ (plik PDF)
Załączniki do zapytania ofertowego.
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - informacje dotyczące ofert częściowych
Załącznik nr 3 – oferta
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań

Dodano dnia 2012-10-22
 

Wyniki przetargu Prawo Jazdy Kat B.

 

Komisja ds. wyboru ofert w dniu 02.01.2013 wybrała ofertę Linii Centrum Andrzej Szope na przeprowadzenie kursu Prawo Jazdy Kat B.

  Dodano dnia 2013-01-02
 

Wyniki Przetargu na sale i catering

 

Komisja ds. wyboru ofert w dniu 09.11.2012 wybrała na wynajem sal oraz cateringu następujące firmy:

  1. Firma Szkoleniowo-Usługową Lucjan Leliński na wynajem Sali komputerowej i Sali na szkolenia zawodowe
w Działdowie
  2. Firma Handlowo Usługowa Kozik Tomasz Paweł Kozikowski- usługa cateringowa w Działdowie
  3. GASTRONOM Zofia Żukowska – usługa cateringu w Elblągu
  4. Pujan Sp. z o.o. – wynajem sali wykładowej i komputerowej w Elblągu
  5. Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu- wynajem sali na szkolenia zawodowe
  6. MINI BAR Dorota Krasnowska- usługa cateringowa w Morągu
  7. GAZPRIM Handel Detaliczny Artykułami Przemysłowymi Anna Baska- wynajem sali wykładowej, komputerowej
i na szkolenia zawodowe w Morągu
  8. Skiba Perfekt - wynajem sali wykładowej, komputerowej i na szkolenia zawodowe w Pieniężnie
  9. Pierogarnia Mario Mariusz Jabłoński -usługa cateringowa w Pieniężnie
  Dodano dnia 2012-11-09
 

ZAPROSZENIE

 

Fundacja Na Rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej Oraz Rozwoju Przedsiębiorczości VIA w związku z realizacją projektu „Młodzi na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, serdecznie zaprasza pracodawców do zorganizowania 3 miesięcznego stażu dla uczestników wymienionego projektu od marca 2013r.

Pracodawca/Firma, która zorganizuje staż dla uczestnika projektu z tego tytułu nie ponosi kosztów finansowych- wynagrodzenie netto i składki na ubezpieczenie społeczne finansowane są w całości przez Fundację.
Uczestnikami są osoby w wieku 18-24 lata, które w ramach projektu ukończyły:

  Szkolenie komputerowe potwierdzone certyfikatem ECDL START,
  oraz jedno z poniższych szkoleń zawodowych:
    - Spawanie metodą MIG i MAG - 280h (Działdowo)
    - Grafik komputerowy DTP-projektant grafiki stron internetowych - 200h (Elbląg)
    - Sprzedawca - przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B - 300h (Pieniężno)
    - Pracownik obsługi biura z elementami kadr i płac - 240h (Morąg)
 

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu:
500 288 432, 022 635 55 95
Grażyna Głodkowska e-mail: szkolenia@via.org.pl
Anna Chrzanowska e-mali: 50plus@via.org.pl.

Serdecznie zapraszamy

  Dodano dnia 2013-02-08
 

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia trenera w projekcie "Młodzi na rynku pracy"(kod PCV 80530000-8)

 

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA – (w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Młodzi na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, realizowanego w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie działdowskim w okresie styczeń-luty składa zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia trenera „Spawanie metodą MIG i MAG”

  Kryteria obligatoryjne:
  - wykształcenie średnie/wyższe,
  - doświadczenie zawodowe w prowadzeniu podobnych szkoleń,
  - merytoryczna oraz praktyczna wiedza w prowadzonym zakresie,
  - komunikatywność,
  Kryteria pożądane:
  - znajomość zagadnień z zakresu spawania,
  - wysokie umiejętności interpersonalne;
  - dobra organizacja pracy własnej;
  - zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres
e-mail 50plus@via.org.pl wraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 27.12.2012 r.
Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

  Dodano dnia 2012-12-12
 

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia trenera w projekcie " Młodzi na rynku pracy "(kod PCV 80530000-8)

 

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA – (w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Młodzi na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, realizowanego w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie braniewskim w okresie styczeń-luty składa zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia trenera Sprzedawca- przedstawiciel handlowy

  Kryteria obligatoryjne:
  - wykształcenie średnie/wyższe,
  - doświadczenie zawodowe w prowadzeniu podobnych szkoleń,
  - merytoryczna oraz praktyczna wiedza w prowadzonym zakresie,
  - komunikatywność,
  Kryteria pożądane:
  - znajomość komputerowych programów sprzedażowych,
  - wysokie umiejętności interpersonalne,
  - dobra organizacja pracy własnej,
  - zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres
e-mail 50plus@via.org.pl wraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 27.12.2012r
Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

  Dodano dnia 2012-12-12
 

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia trenera w projekcie " Młodzi na rynku pracy "

 

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA – (w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Młodzi na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, realizowanego w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie elbląskim w okresie styczeń -luty składa zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia trenera Grafik komputerowy DTP- projektant grafiki stron internetowych

  Kryteria obligatoryjne:
  - wykształcenie średnie/wyższe,
  - doświadczenie zawodowe w prowadzeniu podobnych szkoleń,
  - merytoryczna oraz praktyczna wiedza w prowadzonym zakresie,
  - komunikatywność,
  Kryteria pożądane:
  - znajomość programów graficznych Corel Draw, Adobe Photoshop,Adobe InDesign;
  - wysokie umiejętności interpersonalne;
  - dobra organizacja pracy własnej;
  - zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres
e-mail 50plus@via.org.pl wraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 27.12.2012r
Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

  Dodano dnia 2012-12-12
 

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia trenera w projekcie " Młodzi na rynku pracy "(kod PCV 80530000-8)

 

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA – (w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Młodzi na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, realizowanego w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie ostródzkim w okresie styczeń -luty składa zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia trenera Pracownik obsługi biura z elementami kadr i płac

  Kryteria obligatoryjne:
  - wykształcenie średnie/wyższe,
  - doświadczenie zawodowe w prowadzeniu podobnych szkoleń,
  - merytoryczna oraz praktyczna wiedza w prowadzonym zakresie,
  - komunikatywność,
  Kryteria pożądane:
  - wysokie umiejętności interpersonalne;
  - znajomość księgowych programów komputerowych,
  - dobra organizacja pracy własnej;
  - zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres
e-mail 50plus@via.org.pl wraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 27.12.2012r
Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

  Dodano dnia 2012-12-12
 

ZAPYTANIE OFERTOWE na Kurs Prawa Jazdy kat. B

 

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA –(Lider) oraz Fundacja Zachęta –(Partner) w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Młodzi na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe o koszt zorganizowania kursu Prawo jazdy kat B” dla 15 osób w Pieniężnie w wymiarze 80h w tym:

  - 40h teorii po 8 godzin dziennie w styczniu 2013 r.
  - 40 h praktyki po 8 godzin dziennie w lutym 2013 r.
 

Organizator kursu zobowiązany jest zrealizować zajęcia teoretyczne i praktyczne, wnieść opłatę za egzamin, zapewnić uczestnikom niezbędne w szkoleniu materiały dydaktyczne.

 

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

  1. Kryterium wyboru będzie:
        - cena
  2. Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.
  3. Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

 

Termin i sposób dostarczenia ofert:
Oferty należy przesłać do 20.12.2012 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub faksem na numer 022 635 55 76, lub pocztą do oddziału w Warszawie

 

Załącznik - formularz odpowiedzi na zapytanie można pobrać TUTAJ (dokument Worda-DOC)

  Dodano dnia 2012-12-06
 

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia wykładowców ECDL w projekcie "Młodzi na rynku pracy"(kod PCV 80530000-8)

 

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA – (w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Młodzi na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, realizowanego w województwie warmińsko-mazurskim w powiatach elbląskim, działdowskim, ostródzkim, braniewskim w okresie listopad -grudzień składa zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia wykładowców ECDL

  Kryteria obligatoryjne:
  - wykształcenie wyższe kierunkowe,
  - minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń ECDL,
  - merytoryczna oraz praktyczna wiedza w wykładanym zakresie,
  - komunikatywność,
  Kryteria pożądane:
  - uprawnienia pedagogiczne/metodologiczne;
  - wysokie umiejętności interpersonalne;
  - dobra organizacja pracy własnej;
  - zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.
 

Osoby zainteresowane prosimy przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres
e-mail50plus@via.org.pl wraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 29.10.2012r
Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

  Dodano dnia 2012-10-15
 

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia Trenera Treningu umiejętności psychologicznych w projekcie " Młodzi na rynku pracy " (kod CPV-805000009)

 

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA – (w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Młodzi na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, realizowanego w województwie warmińsko-mazurskim w powiatach elbląskim, działdowskim, ostródzkim, braniewskim w okresie listopad -grudzień składa zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia wykładowcy/ trenera Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.

Wstępny zakres szkolenia: Trening interpersonalny, autoprezentacja, praca indywidualna i zespołowa, radzenie sobie ze stresem, komunikacja interpersonalna, integracja grupy.

  Kryteria obligatoryjne:
  - wykształcenie wyższe,
  - doświadczenie zawodowe w prowadzeniu podobnych szkoleń,
  - merytoryczna oraz praktyczna wiedza w wykładanym zakresie,
  - wiedza z zakresu rynku pracy.
  - komunikatywność.
  Kryteria pożądane:
  - wysokie umiejętności interpersonalne,
  - dobra organizacja pracy własnej,
  - zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres
e-mail50plus@via.org.pl wraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 29.10.2012r
Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

  Dodano dnia 2012-10-15
 

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia Wykładowcy/ Trenera Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy w projekcie " Młodzi na rynku pracy " (kod CPV-805000009)

 

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA – (w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Młodzi na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, realizowanego w województwie warmińsko-mazurskim w powiatach elbląskim, działdowskim, ostródzkim, braniewskim w okresie listopad -grudzień składa zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia wykładowcy/ trenera Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.

Wstępny zakres szkolenia: podstawy prawa pracy, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, metody i techniki poszukiwania pracy, autoprezentacja.

  Kryteria obligatoryjne:
  - wykształcenie wyższe,
  - doświadczenie zawodowe w prowadzeniu podobnych szkoleń,
  - merytoryczna oraz praktyczna wiedza w wykładanym zakresie,
  - wiedza z zakresu rynku pracy.
  - komunikatywność.
  Kryteria pożądane:
  - wysokie umiejętności interpersonalne,
  - dobra organizacja pracy własnej;
  - zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres
e-mail50plus@via.org.pl wraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 29.10.2012r
Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

  Dodano dnia 2012-10-15
 

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia doradcy zawodowego w projekcie " Młodzi na rynku pracy " CPV 85312320-8

 

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA lider i Fundacja Zachęta partner – w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Młodzi na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, realizowanego w województwie warmińsko-mazurskim w powiatach elbląskim, działdowskim, ostródzkim, braniewskim w okresie październik-czerwiec składa zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia doradcy zawodowego

  Kryteria obligatoryjne:
  - wykształcenie wyższe kierunkowe,
  - minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć z doradztwa zawodowego,
  - merytoryczna oraz praktyczna wiedza w prowadzonym zakresie,
  - komunikatywność,
  - znajomość specyfiki warmińsko-mazurskiego rynku pracy i preferencji pracodawców,
  Kryteria pożądane:
  - uprawnienia metodologiczne,
  - wysokie umiejętności interpersonalne,
  - dobra organizacja pracy własnej,
  - zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres
e-mail 50plus@via.org.pl wraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 26.09.2012 r.
Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

  Dodano dnia 2012-09-12
 

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia psychologa w projekcie " Młodzi na rynku pracy " CPV 85121270

 

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA lider i Fundacja Zachęta partner – w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Młodzi na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.1.1, realizowanego w województwie warmińsko-mazurskim w powiatach elbląskim, działdowskim, ostródzkim, braniewskim w okresie październik-czerwiec składa zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia psychologa na indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze.

  Kryteria obligatoryjne:
  - wykształcenie wyższe kierunkowe,
  - minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć,
  - merytoryczna oraz praktyczna wiedza w prowadzonym zakresie,
  - komunikatywność,
  Kryteria pożądane:
  - uprawnienia metodologiczne,
  - wysokie umiejętności interpersonalne,
  - dobra organizacja pracy własnej,
  - zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres
e-mail 50plus@via.org.pl wraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 26.09.2012 r.
Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

  Dodano dnia 2012-09-12
 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI