Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt


zaprasza Państwa do wzięcia udziału w projekcie:

Z niepełnosprawnością w branży IT

Na tej stronie mogą Państwo znaleźć harmonogramy zajęć dla poszczególnych grup, dokumenty zgłoszeniowe, oraz inne, ważne informacje.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - wynajem sal wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu (kod CPV 70220000-9, CPV 70200000, CPV 55520000-1, CPV 55300000-3, CPV 55321000-6)

 

Zapytanie ofertowe na wynajem sal wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu „Z niepełnosprawnością w branży IT” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Całościowe zapytanie do przeczytania TUTAJ (plik PDF)

Załączniki ofertowe do ściągnięcia poniżej: (wszystkie pliki Worda)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - informacje dotyczące ofert częściowych TUTAJ
Załącznik nr 3 - oferta TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

  Dodano dnia 2013-11-12
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - najem lokalu na poradnictwo zawodowe, diagnozę potrzeb szkoleniowych w tym IPD oraz wsparcie psychologiczno-doradcze (kod CPV-70200000, CPV -70220000)

 

Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego na potrzeby przeprowadzenia poradnictwa zawodowego-diagnoza potrzeb szkoleniowych, w tym IPD oraz wsparcia psychologiczno-doradczego w ramach projektu „Z niepełnosprawnością w branży IT” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Kompletne zapytanie można pobrać TUTAJ (plik PDF)

Załączniki ofertowe do ściągnięcia jak niżej: (wszystkie pliki Worda)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - podział przedmiotu zamówienia na części TUTAJ
Załącznik nr 3 - formularz oferty TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

  Dodano dnia 2013-10-14
 
 

Witamy Państwa na stronie projektu!

 

Jeżeli:
- masz 18-64 lata,
- zamieszkujesz na terenie powiatu wrocławskiego lub miasta Wrocław,
- posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności.

Jeżeli chcesz:
- zdobyć nowe umiejętności,
- nauczyć się lub poszerzyć wiedzę z zakresu programów graficznych
- nauczyć się lub poszerzyć wiedzę z zakresu tworzenia i utrzymania stron internetowych.

TO JEST PROJEKT WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

  Dodano dnia 2013-08-14
 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI