Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt


zaprasza Państwa do wzięcia udziału w projekcie:

Nowe kwalifikacje - lepsze perspektywy!

Na tej stronie znajdują dokumenty zgłoszeniowe, harmonogramy szkoleń, oraz inne, ważne informacje.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - wynajem sali (CPV 55.32.10.00) i catering (CPV 70.22.00.00-9)

 

Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu „Nowe kwalifikacyjne-lepsze perspektywy!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kompletne zapytanie można pobrać TUTAJ (plik PDF)

Załączniki ofertowe do ściągnięcia jak niżej: (wszystkie pliki Worda)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - informacje dotyczące ofert częściowych TUTAJ
Załącznik nr 3 - oferta TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

  Dodano dnia 2014-05-12
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup usługi szkoleniowej (kod CPV – 80530000-8)

 

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej - przeprowadzenie szkolenia pt. „Spawacz metodą MIG i MAG” w ramach projektu „Nowe kwalifikacyjne- lepsze perspektywy!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizujących w regionie

Cała treść oferty do pobrania TUTAJ (plik PDF)

Załączniki ofertowe do ściągnięcia jak niżej: (wszystkie pliki Worda)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - wzór oferty TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań TUTAJ
Załącznik nr 5 - wykaz osób TUTAJ

  Dodano dnia 2014-04-08
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - wynajem sali (CPV 55.32.10.00) i catering (CPV 70.22.00.00-9)

 

Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu „Nowe kwalifikacyjne-lepsze perspektywy!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całe zapytanie do pobrania TUTAJ (plik PDF)

Załączniki ofertowe do ściągnięcia jak niżej: (wszystkie pliki Worda)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - informacje dotyczące ofert częściowych TUTAJ
Załącznik nr 3 - oferta TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

  Dodano dnia 2014-03-03
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - najem sali na doradztwo zawodowe (kod CPV-70200000)

 

Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego na potrzeby przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Nowe kwalifikacyjne- lepsze perspektywy!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cała oferta do przeczytania TUTAJ (plik PDF)

Załączniki ofertowe dostępne poniżej: (wszystkie pliki Worda)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - formularz oferty TUTAJ
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

  Dodano dnia 2014-01-30
 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI