Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia Biuletyny Kontakt

Projekt „Poznać i pokochać to, co w trawie piszczy” jest realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz programu pod nazwą ochrona różnorodności biologicznej i ekosysystemów

Czas trwania projektu: 01.04.2014 do 30.04.2016 r

Rezultatem ma być zwiększony potencjał ekologiczny organizacji pozarządowych promujących różnorodność biologiczną, a tym samym rozbudzenie świadomości i wiedzy ekologicznej lokalnej społeczności

Projekt jest adresowany do 360 osób spełniających kryteria jak poniżej:

- osoby w wieku powyżej 15 lat,
- zamieszkanie na obszarze powiatów szczycieńskiego i kętrzyńskiego (województwo warmińsko-mazurskie) oraz ostrołęckiego (mazowieckie),

Uzyskaniu celu realizacji projektu służyć będą następujące działania:
  Warsztaty:
  — "Vademecum wiedzy obywatelskiej o ochronie bioróżnorodności dla społeczności lokalnych"
  — "Wybrane lubiane i nielubiane gatunki zwierząt i roślin w bliskim środowisku przyrodniczym"
  — "Po co i jak chronić bioróżnorodność"
  Szkolenie społecznych przyrodników - ochroniarzy bioróżnorodności w środowiskach lokalnych.
  Wizyty studyjne w znanych obiektach ochrony środowiska w Polsce.
  Wydawanie comiesięcznych komunikatów ochrony bioróżnorodności "Co w trawie piszczy?"
  Działalność edukacyjna Społecznych Przyrodników Ochroniarzy na rzecz dzieci i młodzieży w formie prelekcji i konkursów wiedzy.
  Działalność monitorująca poprzez Społecznych Przyrodników Ochroniarzy w polityce lokalnej dotyczącej Bioróżnorodności Biologicznej i Ekosystemów.
 
  Projekt dofinansowany ze środków
Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014