Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia Biuletyny Kontakt
Oferowane działania (szkolenia) w ramach projektu:
 
- WARSZTATY "Vademecum wiedzy obywatelskiej o ochronie bioróżnorodności dla społeczności lokalnych"
 
  Harmonogramy warsztatów:
  Czarnia Kętrzyn Szczytno
 
- WARSZTATY "Wybrane lubiane i nielubiane gatunki zwierząt i roślin w bliskim środowisku przyrodniczym"
 
  Harmonogramy warsztatów:
  Czarnia Kętrzyn Szczytno
 
- WARSZTATY "Po co i jak chronić bioróżnorodność"
 
  Harmonogramy warsztatów:
  Czarnia Kętrzyn Szczytno
 
- SZKOLENIE społecznych przyrodników-ochroniarzy bioróżnorodności w środowiskach lokalnych
  Harmonogramy szkoleń:
  Czarnia Kętrzyn Szczytno
  grupa I grupa I grupa I
  grupa II grupa II grupa II
 
- WIZYTY STUDYJNE w znanych obiektach ochrony środowiska w Polsce
 
- WYDAWANIE comiesięcznych komunikatów ochrony środowiska bioróżnorodności "Co w trawie piszczy?"
 
- DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA Społecznych Przyrodników Ochroniarzy na rzecz dzieci i młodzieży w formie prelekcji
i konkursów wiedzy
Harmonogram działalności edukacyjnej
 
- DZIAŁALNOŚĆ MONITORUJĄCA poprzez Społecznych Przyrodników Ochroniarzy w polityce lokalnej dotyczącej Bioróżnorodności Biologicznej i Ekosystemów
 
- CYKL ODCZYTÓW dla społeczności lokalnych z zakresu zagrożeń globalnych (ocieplanie klimatu i jego skutki dla bioróżnorodności, gatunki inwazyjne, kurczenie się siedlisk gatunków zwierzęcych i roślinnych, ingerencja człowieka
w bioróżnorodność)
Harmonogram odczytów
 
- ORGANIZACJA wycieczek ekoturystycznych (autokarowych) "Poznajemy bioróżnorodność biologiczną i ekosystemy (BBE) naszych sąsiadów" dla uczestników projektu
Harmonogram wycieczek ekoturystycznych
 
- ZORGANIZOWANIE grupowych wycieczek rowerowych, rajdów pieszych szlakiem Bioróżnorodności Biologicznej i Ekosystemów
  Harmonogram wycieczek rowerowych Harmonogram rajdów pieszych
 
- ORGANIZACJA pikników rodzinnych "Bioróżnorodność biologiczną i ekosystemy-nasi mniejsi bracia
Harmonogram pikników rodzinnych
 
 
  Projekt dofinansowany ze środków
Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014