Responsive
Projekt „Praca jest kobietą”
Oś priorytetowa VI.Rynek pracy
Działanie: 6.2 Aktywizacja zawodowa

Aktualności

 

Uwaga!
Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia
byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia
społecznego realizowanych w ramach celu
tematycznego 9 w RPO

 

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w okresie 01.09.2019 r. - 30.06.2020 r. realizuje projekt

„Praca jest kobietą”

w ramach Osi priorytetowej VI. Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa

Dodano dnia: 01.09.2019 r.

O projekcie

Cel projektu:
Wzrost potencjału zawodowego 100 kobiet w wieku powyżej 29 roku życia bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo), w tym długotrwale bezrobotnych, w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych w województwie wielkopolskim, miastach średnich, w drodze indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej zdefiniowanej w oparciu o Indywidualny Plan Działania, w terminie 09.2019 - 06.2020.

Uczestnicy projektu:
100 kobiet w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie wielkopolskim, bez zatrudnienia (70 bezrobotnych i 30 biernych zawodowo), w tym:

  •  minimum 17 kobiet w wieku 50 lat i więcej,
  •  minimum 5 kobiet z niepełnosprawnościami,
  •  minimum 50 kobiet o niskich kwalifikacjach,
  •  minimum 16 kobiet długotrwale bezrobotnych,
  •  minimum 20% będą stanowić kobiety zamieszkujące miasta średnie (Chodzież, Gniezno, Gostyń, Jarocin, Kalisz, Koło, Konin, Kościan, Krotoszyn, Leszno, Luboń, Oborniki, Ostrów Wielkopolski, Piła, Pleszew, Rawicz, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, Turek, Wągrowiec, Września, Złotów)
Wnioskodawca zapewni możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestniczkom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach CT 9 w RPO.

Działania projektu:
pośrednictwo pracy,
poradnictwo zawodowe,
poradnictwo psychologiczne,
szkolenia,
staże.

Działania towarzyszące:
 refundacja kosztów dojazdu,
 catering,
 stypendium szkoleniowe,
 stypendium stażowe,
 materiały piśmiennicze i szkoleniowe,
 refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osoba zależną.

Rezultaty projektu:
  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 30 os,
  • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu- 35 os,
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 – 42% (42 os).

Wartość projektu: 828 204,75 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 786 794,51 zł

Szkolenia

W przygotowaniu ...

Staże

Harmonogram staży zawodowych

L.p. Pracodawca stażu Adres Pracodawcy Okres realizacji stażu Nr umowy stażowej
1 Fundacja Przedsiębiorczości Społecznej ul. Łąkowa 46 67-200 Głogów 01.02.2020-30.04.2020 1/STAŻ/RPO WP/VIA
2 AMORINI FASHION Marta Kosmowska ul. Wąska 2 59- 800 Lubań 01.02.2020-30.04.2020 2/STAŻ/RPO WP/VIA
3 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe ELPEX ul. Koralowa 7, 64- 920 Kotuń 01.05.2020-31.07.2020 3/STAŻ/RPO WP/VIA
4 Przedsiębiorstwo Rolne FARMER Scholastykowo 22a 77- 420 Lipka 01.05.2020-31.07.2020 4/STAŻ/RPO WP/VIA
5 Firma Trawex Grzegorz Bukowski Ul. os. Barwne 15 64-800 Podanin 01.05.2020-31.07.2020 5/STAŻ/RPO WP/VIA
6 Biznes z Pasją Katarzyna Hedeszyńska ul. Chodzieska 15, 64-840 Budzyń 01.05.2020-31.07.2020 6/STAŻ/RPO WP/VIA
7 Biznes z Pasją Katarzyna Hedeszyńska ul. Chodzieska 15, 64-840 Budzyń 01.05.2020-31.07.2020 7/STAŻ/RPO WP/VIA
8 Pewna Przyszłość Ewa Skotarek Al. Powstańców Wielkopolskich 62, 64- 920 Piła 01.05.2020-31.07.2020 8/STAŻ/RPO WP/VIA
9 Krakus Józefa Kutzmann ul. ks. Leona Pellowskiego 2, 77- 400 Złotów 01.05.2020-31.07.2020 9/STAŻ/RPO WP/VIA
10 Pewna Przyszłość Ewa Skotarek Al. Powstańców Wielkopolskich 62, 64- 920 Piła 01.05.2020-31.07.2020 10/STAŻ/RPO WP/VIA
11 Gospodarstwo Rolne Bartłomiej Szejn Wyszynki 22, 64- 834 Wyszynki 01.05.2020-31.07.2020 11/STAŻ/RPO WP/VIA
12 WIOSNA- ART. Lucyna Perlińska- Żółtko ul. Warsztatowa 8, 64- 920 Piła 01.05.2020-31.07.2020 12/STAŻ/RPO WP/VIA
13 Gospodarstwo Rolne Bartłomiej Szejn Wyszynki 22, 64- 834 Wyszynki 01.05.2020-31.07.2020 13/STAŻ/RPO WP/VIA
14 WIOSNA- ART. Lucyna Perlińska- Żółtko ul. Warsztatowa 8, 64- 920 Piła 01.05.2020-31.07.2020 14/STAŻ/RPO WP/VIA
15 UNICO Oriana Małachowska- Waligóra ul. Raczkowskiego 7, 64- 800 Chodzież 01.05.2020-31.07.2020 15/STAŻ/RPO WP/VIA
16 Mobile Usługi Administracyjno- Biurowe Al. Powstańców Wielkopolskich 62, 64- 920 Piła 01.05.2020-31.07.2020 16/STAŻ/RPO WP/VIA
17 Pewna Przyszłość Ewa Skotarek Al. Powstańców Wielkopolskich 62, 64- 920 Piła 01.05.2020-31.07.2020 17/STAŻ/RPO WP/VIA
18 Przedsiębiorstwo Rolne FARMER Scholastykowo 22a 77- 420 Lipka 01.05.2020-31.07.2020 18/STAŻ/RPO WP/VIA
19 Przedsiębiorstwo Rolne FARMER Scholastykowo 22a 77- 420 Lipka 14.05.2020-13.08.2020 19/STAŻ/RPO WP/VIA
20 INTEGER 30 Hubert Wlazło ul. Fabryczna 2, 62- 010 Pobiedziska 01.06.2020-31.08.2020 20/STAŻ/RPO WP/VIA
21 AMORINI FASHION Marta Kosmowska ul. Wąska 2 59- 800 Lubań 01.07.2020-30.09.2020 21/STAŻ/RPO WP/VIA
22 AMORINI FASHION Marta Kosmowska ul. Wąska 2 59- 800 Lubań 01.07.2020-30.09.2020 22/STAŻ/RPO WP/VIA
23 Symmetrical ul. Tetmajera 26/11 64-920 Piła 23.06.2020-22.09.2020 23/STAŻ/RPO WP/VIA
24 Pewna Przyszłość Ewa Skotarek Al. Powstańców Wielkopolskich 62, 64- 920 Piła 23.06.2020-22.09.2020 24/STAŻ/RPO WP/VIA
25 Biuro Rachunkowe ul. Nowowiejskiego 12, 64-920 Piła 06.07.2020-06.10.2020 25/STAŻ/RPO WP/VIA

Kontakt

 

Dane kontaktowe:
e-mail: projekt.wielkopolska@gmail.com

Biuro Projektu:
Aleja Niepodległości 7 pokój 706
61-713 Poznań