Projekt „Własna firma – moja droga do integracji zawodowej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet: 7. Konkurencyjny rynek pracy
Działanie: 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej
 
Aktualności O projekcie Dokumenty do pobrania Kontakt
Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA
w partnerstwie z Prywatnym Przedsiębiorstwem Obsługi Regionów Zdzisław Kochanowicz
w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.07.2018 roku realizuje projekt

„Własna firma - moja droga do integracji zawodowej”

Dofinansowanie z UE: 2 851 993,37 zł
1) Do projektu zostanie rekrutowanych łącznie 60 Uczestników, w wieku powyżej 29 r. ż. [1] pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy [2] oraz nieaktywne zawodowo), zamierzające zarejestrować i rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w województwie opolskim, w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:
  a) kobiety,
  b) osoby niepełnosprawne,
  c) osoby po 50 roku życia [3]
  d) osoby długotrwale bezrobotne,
  e) osoby o niskich kwalifikacjach,
  f) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia,
  g) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia.
2) 90% stanowić będą osoby zamieszkujące obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej (tj. gm. Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i Branice), a max 10% osoby zamieszkujące obszary miejskie.
Ścieżka wsparcia Uczestników Projektu::
Wsparcie szkoleniowo – doradcze udzielane przed założeniem działalności gospodarczej:
- szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” – 96 godz.
- doradztwo indywidualne – 10 h/osoba
Przyznanie jednorazowych dotacji max. 24 000,00 zł,
Pomostowe wsparcie finansowe max. 1000,00 zł/m-c przez okres do 12 m-cy,
Pomostowe wsparcie szkoleniowo – doradcze:
- wsparcie szkoleniowe - 80 godz.
- doradztwo indywidualne - 15 godz./osoba
 
Uczestnikom Projektu zapewniamy::
materiały piśmiennicze i szkoleniowe
catering podczas szkoleń grupowych
ubezpieczenie NNW
refundację kosztów dojazdu
refundację kosztów opieki nad osobą niesamodzielną
________________________________
[1] Osoba powyżej 29 roku życia, to osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin).
[2] Nie dotyczy osób zatrudnionych zgłaszających zamiar i gotowość podjęcia zatrudnienia w wyższym wymiarze czasu pracy, albo dodatkowego lub innego zatrudnienia, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy.
[3] Osoba od 50 roku życia, to osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 50 lat (od dnia 50 urodzin).
Grupa I
26 lipca 2017 9:00-16:00
27 lipca 2017 9:00-16:00
28 lipca 2017 9:00-16:00
31 lipca 2017 9:00-16:00
3 sierpnia 2017 9:00-16:00
7 sierpnia 2017 9:00-16:00
8 sierpnia 2017 9:00-16:00
9 sierpnia 2017 9:00-16:00
10 sierpnia 2017 9:00-16:00
 
Grupa II
26 lipca 2017 9:00-16:00
27 lipca 2017 9:00-16:00
28 lipca 2017 9:00-16:00
31 lipca 2017 9:00-16:00
4 sierpnia 2017 9:00-16:00
10 sierpnia 2017 9:00-16:00
11 sierpnia 2017 9:00-16:00
16 sierpnia 2017 9:00-16:00
17 sierpnia 2017 9:00-16:00
Data dodania: 25.07.2017 r.
 
 
Grupa III
16 listopada 2017 9:00-16:00
17 listopada 2017 9:00-16:00
20 listopada 2017 12:30-19:30
21 listopada 2017 9:00-16:00
22 listopada 2017 9:00-16:00
23 listopada 2017 9:00-16:00
27 listopada 2017 12:30-19:30
28 listopada 2017 12:30-19:30
29 listopada 2017 9:00-16:00
 
Grupa IV
17 listopada 2017 12:30-19:30
20 listopada 2017 9:00-16:00
21 listopada 2017 12:30-19:30
22 listopada 2017 9:00-16:00
23 listopada 2017 12:30-19:30
24 listopada 2017 9:00-16:00
27 listopada 2017 9:00-16:00
29 listopada 2017 12:30-19:30
30 listopada 2017 9:00-16:00
Data dodania: 16.11.2017 r.