Projekt „W Młodych zawodowy POWER”
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt
 
 
Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA, w okresie od: 2017-10-01 do 2018-06-30, realizuje projekt „W Młodych zawodowy POWER” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Dodano: 2017-10-02