Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt


zaprasza Państwa do wzięcia udziału w projekcie:

Dziś wykluczenie - jutro zatrudnienie!

Na tej stronie mogą Państwo znaleźć harmonogramy zajęć dla poszczególnych grup, dokumenty zgłoszeniowe, oraz inne, ważne informacje.

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - wynajem sali (CPV 55.32.10.00) oraz catering (CPV 70.22.00.00-9)

 

Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu „Dziś wykluczenie- jutro zatrudnienie!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cała oferta do pobrania TUTAJ (plik PDF)Załączniki ofertowe: (obiekty Worda-DOC)
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - informacje dotyczące ofert częściowych TUTAJ
Załącznik nr 3 - oferta TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

  Dodano dnia 2014-08-28
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - wynajem sali (CPV 55.32.10.00) i catering (CPV 70.22.00.00-9)

 

Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu „DZIŚ WYKLUCZENIE-JUTRO ZATRUDNIENIE!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Całe zapytanie można pobrać i przeczytać TUTAJ (plik PDF)Załączniki ofertowe: (obiekty Worda-DOC)
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - informacje dotyczące ofert częściowych TUTAJ
Załącznik nr 3 - oferta TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

  Dodano dnia 2014-06-30
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - najem sali na doradztwo zawodowe (kod CPV- 70200000)

 

Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego na potrzeby przeprowadzenia poradnictwa zawodowego, identyfikacji potrzeb szkoleniowych i indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach projektu „DZIŚ WYKLUCZENIE- JUTRO ZATRUDNIENIE!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całościowe zapytanie można ściągnąć TUTAJ (plik PDF)Załączniki ofertowe: (pliki Worda-DOC)
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - formularz oferty TUTAJ
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

  Dodano dnia 2014-06-30
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup usługi szkoleniowej „Spawacz metodą MIG i MAG” (kod CPV – 80530000-8)

 

 

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. „Spawacz metodą MIG i MAG” w ramach projektu „Dziś wykluczenie - jutro zatrudnienie!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kompletne zapytanie (dokument PDF) do przeczytania TUTAJ

Załączniki do oferty jak niżej: (obiekty Worda-DOC)
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - wzór oferty TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań TUTAJ
Załącznik nr 5 – wykaz osób TUTAJ

  Dodano dnia 2014-06-27
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - wynajem sali (CPV 55.32.10.00) i catering (CPV 70.22.00.00-9)

 

Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu „DZIŚ WYKLUCZENIE-JUTRO ZATRUDNIENIE!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kompleksowe zapytanie do pobrania TUTAJ (plik PDF)Załączniki do zapytania: (pliki Worda-DOC)
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - informacje dotyczące ofert częściowych TUTAJ
Załącznik nr 3 - oferta TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

  Dodano dnia 2014-05-16
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - wynajem sali (CPV 55.32.10.00) i catering (CPV 70.22.00.00-9)

 

Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu „DZIŚ WYKLUCZENIE-JUTRO ZATRUDNIENIE!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kompleksowe zapytanie do pobrania TUTAJ (plik PDF)Załączniki do zapytania: (pliki Worda-DOC)
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - informacje dotyczące ofert częściowych TUTAJ
Załącznik nr 3 - oferta TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

  Dodano dnia 2014-05-16
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - wynajem sali (CPV 55.32.10.00) i catering (CPV 70.22.00.00-9)

 

Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu „Dziś wykluczenie- jutro zatrudnienie!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Całościowa oferta do ściągnięcia TUTAJ (plik PDF)Załączniki do zapytania: (pliki Worda-DOC)
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - informacje dotyczące ofert częściowych TUTAJ
Załącznik nr 3 - oferta TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

  Dodano dnia 2014-04-18
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - najem sali na doradztwo zawodowe (kod CPV- 70200000)

 

Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego na potrzeby przeprowadzenia poradnictwa zawodowego, identyfikacji potrzeb szkoleniowych i indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach projektu „DZIŚ WYKLUCZENIE- JUTRO ZATRUDNIENIE!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kompleksowe zapytanie do pobrania TUTAJ (plik PDF)Załączniki do zapytania: (pliki Worda-DOC)
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - formularz oferty TUTAJ
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

  Dodano dnia 2014-04-03
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup usługi szkoleniowej „Spawacz metodą MIG i MAG” (kod CPV – 80530000-8)

 

 

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. „Spawacz metodą MIG i MAG” w ramach projektu „Dziś wykluczenie - jutro zatrudnienie!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Całościowe zapytanie (obiekt w formacie PDF) do ściągnięcia TUTAJ

Załączniki do oferty w liczbie 5: (dokumenty Worda-DOC)
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - wzór oferty TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań TUTAJ
Załącznik nr 5 – wykaz osób TUTAJ

  Dodano dnia 2014-02-25
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup usługi szkoleniowej „Spawacz metodą MIG i MAG” (kod CPV – 80530000-8)

 

 

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. „Spawacz metodą MIG i MAG” w ramach projektu „Dziś wykluczenie - jutro zatrudnienie!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kompletna oferta (plik PDF) do pobrania TUTAJ

Załączniki do zapytania: (dokumenty Worda-DOC)
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - wzór oferty TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań TUTAJ
Załącznik nr 5 – wykaz osób TUTAJ

  Dodano dnia 2014-01-10
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - wynajem sali (CPV 55.32.10.00) oraz catering (CPV 70.22.00.00-9)

 

Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu „Dziś wykluczenie- jutro zatrudnienie!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Kompletne zapytanie do pobrania TUTAJ (plik PDF)Załączniki do zapytania: (pliki Worda-DOC)
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - informacje dotyczące ofert częściowych TUTAJ
Załącznik nr 3 - oferta TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

  Dodano dnia 2013-09-02
 
 

Zapytanie ofertowe na szkolenie z obsługi komputera z ECDL (CPV 80533000-9)

 

 

Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia z obsługi komputera z ECDL Start na ramach projektu „Dziś wykluczenie - jutro zatrudnienie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Całościowa oferta jest dostępna TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do zapytania: (pliki Worda-DOC)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - wzór oferty TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz należycie wykonanych usług TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ
Załącznik nr 5 - wykaz zrealizowanych szkoleń przez wykładowcę TUTAJ

  Dodano dnia 2013-07-23
 
 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI